Vdigat такси до 16 университет от нас

SHOT: Pixabay

От 5% до 15% по-високо такси за кандидатстване и обучение се заплаща от студентите в 16-то държавно висше училище на През учебната 2022/2023 година. Увеличението се дължи основно на специалността от професионално направление “Педагогически науки”, “Социални, социални и правни науки” и “Изкуство”.

Десет д’аржавни висши училище вдигат такси за докторантура от 5% до 60% (от 50 до 530 лева).

Кандидат-студент в Държавната гимназия плаща средно 50 лева, а за един семестър средно 1150 лева.

Такси за кандидатстване и обучение в Руския университет за учебната 2022/2023 г. без одобрение от правителството за предложението за академично ръководство.

Вижте как решавате Министерски съвет на деня.

.Source