SOS изисква държавата да притежава имуществото, необходимо за устойчивото планиране на София.

BOBST 11:54:31 21-07-2021
MH1153BO.028
SOS – обекти на рафинерия „Восток“ – придобиване.

SOS изисква държавата да притежава имуществото, необходимо за устойчивото планиране на София.

София, 21 юли / София Господинова, БТА /
Председателят на Столичния общински съвет / СОС / Елен Герджикова и председателят на Общинската комисия по икономика Николай Стоинев правят предложение за разглеждане на заседание на Съвета на 22 юли относно придобиването на държавна собственост на територията на рафинерия „Изток” в Район Младост, съобщиха от пресцентъра на SOS.
С това решение ще се инициира процедура за безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата на общината, която ще служи за задоволяване нуждите на града и ще създаде възможности за планиране и изпълнение на редица мерки за подобряване на образованието, здравеопазването, културата и спорт. инфраструктура в района. Тази процедура изисква технологично време и съгласието на държавата, но ще доведе до качествени промени във възможностите на градоустройството.
Целта на Столичната община е да намери начини за ефективно използване на наличната земя в урбанизирани райони, както и да използва съществуващата инфраструктура и градския транспорт по такъв начин, че да сведе до минимум потреблението на нови територии и енергия, като същевременно постоянно намалява “ паразитни „пътувания из града, съответно – емисии на въглероден диоксид.
Територията на бившата петролна рафинерия „Восток“ с огромен потенциал за компактна земя (около 280 000 квадратни метра) не се нуждае от нищо – държавната собственост ще може да реши няколко важни проблема наведнъж. Първо, да предложи модели и да предостави конкретна възможност за решаване на проблемите, възникнали в жилищните комплекси в резултат на реституция, извършена след 90-те години. В допълнение, според SOC, някои от разглежданите области могат да бъдат предоставени за социална инфраструктура за бъдещи жители и подобряване на качеството на живот в района.
Територията на рафинерия „Изток“, местност „Каро“, район „Младост“ е била обект на инвестиционна дейност, както в предишния пик на строителство в София в периода 2005-2009 г., така и в момента. Тя ще стане още по-привлекателна след пускането на третия метродиаметър през Слатина до Цариградското шосе.
Според GRAO от 2020 г. в района на рафинерията Изток, селището Куро, има 3 333 регистрирани жители. Експертите обаче изчисляват, че до 2030 г. в района ще живеят около 8000 души. в офис и търговски сгради (включително част от жилищен комплекс „Младост“ като част от метростанции) над 60 000 души, според SOS.
/ MH /

Source