EVN с важна информация за бизнес клиенти

EVN ще открие специален център за обслужване на бизнес клиенти „EVN Business Center” в Пловдив от 1 ноември 2021 г. Обслужването в “EVN Business Center” ще се извършва само след предварителна онлайн заявка от клиентите към датата и часа на срещата.

Бизнес центърът EVN се намира в нова модерна сграда на ул. Васил Левского 216 (Северен район, до EVN Топлофикация), работно време понеделник – петък от 08:00 до 17:00 часа, има паркоместа.

За улесняване на прехода към нов начин на обслужване на бизнес клиенти в Пловдив, останалите офиси на компанията в града ще продължат да обслужват бизнес клиенти до края на годината.

От януари 2022 г. бизнес клиентите в Пловдив ще се обслужват само в „EVN Business Center” след предварителна онлайн заявка на www.evn.bg и www.elyug.bg.

Целта на промяната е да даде възможност на бизнес клиентите да планират ефективно времето си, като се има предвид, че офисите на компанията все още обслужват както частни, така и бизнес клиенти.

В този смисъл промяната има за цел да улесни обслужването на частни клиенти в други два офиса на EVN в Пловдив: в търговски център Пловдив (ул. Перущица, 8) и на ж.п. Тракия (бул. Освобождение, 59А) чрез освобождаване на ресурси за тяхната услуга.

В същата посока от дружеството съобщават, че е открит офис в сграда на ул. „Св. Кичево, 56Б преустановява дейността си, тъй като е изчерпала ресурсите си за разширяване и предоставяне на модерна среда за обслужване.

Source