Eurohold взе нов заем от 60 милиона евро за закупуване на ЧЕЗ


Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви в четвъртък, че ще предостави 5-годишен заем на Eurohold до 60 милиона евро за закупуване на доставчик на електроенергия ЧЕЗ Груп. Застрахователният холдинг ще използва парите от заема от ЕБВР, както и планираното увеличение на капитала и други заеми, за да завърши сделката с 335 милиона евро с ЧЕЗ до края на юни.

Eurohold е възложил на американската банка JP Morgan да структурира дългово финансиране за цялото придобиване, което според него е около 490 милиона евро.

В същото време ЕБВР оценява общите разходи на 525 милиона евро. Причината е, че голямата сума включва средства за инвестиционна програма, която компанията трябва да изпълни, за покриване на стари заеми и за обратно изкупуване на останалия дял в компанията.

Според банката част от заема от ЕБВР ще бъде използвана за модернизиране на разпределителната мрежа, която ще бъде придобита от Еврохолд.

В последния ден на май застрахователният холдинг обяви листването на над 79 милиона нови акции на Българската фондова борса, с помощта на които планира да увеличи капитала си със 100 милиона евро. Тогава холдингът публикува проспект за публично предлагане и отчете 2% увеличение на оперативната печалба за първото тримесечие на 2021 година.

Предстоящата емисия се състои от 79 010 240 обикновени поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които има право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивиденти и право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на акцията . Номиналната стойност на една акция е 1 лв., А емисионната цена е 2,50 лв.

Капиталът обаче ще бъде увеличен само ако поне 40 процента от неизплатените акции бъдат записани и изплатени изцяло. Няма да е възможно да се запишете за акции над предложената сума. Лицата, закупили акции не по-късно от 4 юни, ще имат право да участват в увеличението на капитала.

Началната дата за правата за търговия на борсата е 9 юни, а крайната дата е 15 юни 2021 година. Абонаментите за надстройка ще работят от 9 до 25 юни. Брокерният посредник ще бъде Евро-Финанс АД.

Ако всички предложени акции бъдат записани, капиталът на Еврохолд ще се увеличи от настоящите 197 525 600 лева на 276 535 840 лева.

Очакваният доход от емисията е 100 милиона евро.

През март холдингът обяви, че е получил капитал от 26 милиона евро от базирания в Люксембург инвестиционен фонд GEM Global Yield LLC SCS (GEM), който ще сключи сделка с ЧЕЗ и други инвестиции.

Стойността на активите на чешката компания е 335 милиона евро. Еврохолд обаче обяви преди месец, че е възложил JP Morgan AG (JPMorgan) да бъде водещ и ексклузивен мениджър за структуриране на дълговото финансиране на придобиването на CEZ Group от седемте й компании в България. Очаква се той да бъде завършен. до юли 2021г

В края на май холдингът обяви и възстановяване на финансовите резултати отпреди кризата поради пандемията на Covid. В края на май холдингът отчете приходи от почти 421 милиона лева, което беше преди около година.

Source