91% от първокласниците са приети при първа молба във Варна.

91% от първокласниците са приети при първа заявка в първото класиране за предстоящата учебна година 2021-2022. 6% бяха приети за второто и 3% за третото и следващите желания, обявени от Дирекция „Образование и младежки дейности“ на община Варна.

За съставяне на рейтинга са подадени 2898 заявления за обявените 2949 свободни места в държавните училища. От подадените заявления са оценени 2748 деца, от които 62 двойки близнаци. 212 души остават извън класацията, тъй като най-честата причина за това е, че родителите са поискали училища с голям брой кандидати, а някои от тях нямат адресна регистрация в района. В тази връзка Министерството на образованието и младежта предприе необходимите мерки за увеличаване на броя на местата в училищата, където децата от райони с по-малко население по адрес не попадат в рейтинга. След анализ на данните от първия рейтинг за втория рейтинг ще бъдат обявени места за нов клас в две училища от Приморския район – А. Кънчев „и ПС“ В. Друмев „.

Крайният срок за записване в училище за деца с ранг е 11-15 юни включително. Децата, чийто прием е непотвърден, губят мястото си в училището, в което са класирани. Свободните места за втория рейтинг ще бъдат обявени по график на 18 юни до края на работния ден (17:00). За тях родителите ще могат да редактират приложението за деца, които не посещават нито едно училище, както и да кандидатстват отново, ако не са записали детето си в училището, което той посещава в момента. Това се случва по график от 19 юни 2021 година.

Крайният срок за прием на деца в подготвителните групи на училищата е 11 юни. След първото класиране, от 503 места за детски градини, обявени в училищата, 233 са свободни, което показва, че общинската система е в състояние да достигне деца на задължителна училищна възраст от пет и шест години, според Министерството на образованието и образованието. Младежки дейности.

Община Варна
Варна
Осми Приморски Полк, 43 г., бул.

www.varna.bg
Телефонен указател:
https://www.varna.bg/bg/105

/ PE /

Source