: 5% спад в разходите на домакинствата :: Политика

Разходите на домакинствата в ЕС са паднали с безпрецедентните 8 процента през 2020 г. в сравнение с 2019 г., според Евростат. Във всички страни членки на ЕС се наблюдава спад в разходите на домакинствата.

Това е най-големият годишен спад, откакто се събират статистически данни поради въздействието на пандемията Covid-19. Мерките за социално дистанциране, наложените от правителството ограничения върху движението на хора и несъществени икономически дейности са повлияли сериозно на разходите на домакинствата.

Сравнявайки 2020 г. с 2019 г., най-големият спад е в Малта (около -22%), следвана от Хърватия, Испания и Гърция (всички около -16%).

От друга страна, по-малки спадове са регистрирани в Словакия и Дания (-2% и в двете страни), следвани от Литва и Полша (-3% и в двете страни).

В България потребителските разходи на домакинствата намаляват с 4,9 процента.

Най-голям дял в общите разходи има за категория „Жилища, вода, електричество, газ и други горива” (25,7%), следвана от „Храни и безалкохолни напитки” (14,8%), „Транспорт” (11,6%). ). цент), „Други стоки и услуги“ (11,5%), „Развлечения и култура“ (7,8%).

Source