436 липсващи учители в първия учебен ден – Дневник на децата© Георги Кожухаров

Общо 706 857 ученици са записани в 2 357 училища в цялата страна. За първи път прага на класовете ще прекрачат 58 593 първокласници. Ще има и обучение в 375 български училища в чужбина. Те имат 32 266 ученици, съобщава пресцентърът на Министерството на образованието (МОН).

Прочетете как ще бъде организирано обучението тук.

В първия учебен ден седем области бяха напълно снабдени с учители – Габрово, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково и Ямбол.

В страната има 436 свободни учителски позиции, повечето от които са в София, Пловдив, Варна и Софийска област. Най-търсени са учителите в детската градина, професорите, учителите на пълен работен ден, учителите по математика, английски език и основно училище.

По искане на Министерството на образованието и науката регионалните образователни отдели попълват своята база данни със специалисти, които са готови да се свържат със системата за предучилищно и училищно образование. Това са предимно пенсионирани учители и възпитатели, които в момента не работят в образователната система. Ще бъде възможно да се регистрират и студенти от педагогически специалности, желаещи да преподават в специалността, която изучават в университета.

1039 психолози работят в детските градини и училищата, 793 като логопеди.Още 124 психолози и 129 логопеди работят в регионалните центрове, за да подкрепят процеса на приобщаващо образование.

В началото на новата учебна година ще бъдат предоставени последните 40 000 студентски устройства, необходими за дистанционно обучение в електронна среда. 15 500 лаптопа и таблета вече са поръчани съгласно съществуващите рамкови договори и ще бъдат доставени до края на този месец. Освен това е обявен открит търг за закупуване на 24 500 таблетки, които се очаква да пристигнат в училищата през октомври.

С преминаването към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от дома си. Училищата ще плащат за деца от социално уязвими семейства.

Това ще осигури масово участие в дистанционното обучение, ако е необходимо поради влошаващата се епидемична ситуация. Ако преподават онлайн, учителите ще продължат да получават допълнителна такса от 30 лева. За компенсиране на разходите за консумативи, включително интернет. През настоящата 2021 г. са възстановени пътните разходи на 17 800 възпитатели от детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Плаща се наемът на 56 учители.

Source