4.14 е средният резултат за български език и литература. Вижте резултатите!СНИМКА: Pixabay

Достъпът до резултатите от приемните изпити е отворен.

Дванадесетокласници са издържали държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години. Това се доказва от резултатите от приемните изпити на сесията през май 2021 година. Достъпът до тях е отворен.

Средният резултат от държавния приемен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което съответства на оценката „добър“ (4,14). Тази стойност е напълно сравнима с данните за предходните две години. Разликата от 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Резултатът обаче тази година е с почти два пункта по-висок от този през 2019 г., когато обучението беше проведено изцяло.

Резултатите от изпитите по други предмети също са сравними с предходните години.

Тазгодишните приемни изпити включваха същото количество учебни материали със същото ниво на трудност, както през 2019 г. и 2020 г.

Традиционно най-високи резултати се получават на приемните изпити по чужди езици, а най-ниски по предметите, предпочитани от повечето зрелостници – биология и здравно образование, география и икономика и философски цикъл. В последния урок обаче средният изпитен резултат във философския цикъл е най-високият след приемните изпити – средно 55,3 точки. Наблюдава се постепенна тенденция към увеличаване на броя точки в географията и икономиката. Високи и стабилни резултати в областта на химията и опазването на околната среда, поради високата мотивация и малкия брой зрелостници, издържали изпита по този предмет.

Дългогодишните усилия на учителите по български език и литература и акцентът върху способността за формулиране на дипломна работа водят до резултати. Увеличава се процентът на завършилите гимназия, които са набрали максимален брой точки за задача за формулиране на собствена дисертация по определена тема. Тази година те са 45,06% срещу 38,77% миналата година и 32,44% през 2019 година.

Въпреки това все още е трудно за дванадесетокласниците да извличат информация от непознат текст. Всеки пети не се справи с тази задача.

Лошите оценки в българския език и литература са по-ниски от предходните две години, но броят им все още е много голям – 3331. Отличните ученици по този предмет обаче са по-малко – 5732, което е по-малко от 2020 г. (6283) . …

39 зрелостници положиха двата задължителни изпита с отличие.

Средното училище за преподаване на испански език в София Мигел де Сервантес оглавява класацията на училищата с най-добри резултати на изпита по български език и литература. След тях следва 91-во средно училище по немски език. Проф. Константин Гълъбов “в София и в Първа езикова гимназия във Варна.

Първите пет региона традиционно включват София, Смолян, Варна, Пловдив и Габрово. Варна, Шумен, Кърджали, Търговище и Силистра показват положителна динамика.

Връзка за проверка на рейтинги: https://zamaturite.bg/

Можете да видите анализа на резултатите от приемния изпит тук.

Source