28,1% от нефинансовите предприятия със спад в продажбите през септември

Националният статистически институт провежда ежемесечни бизнес брифинги сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне и предоставяне на информация за въздействието на извънредната ситуация и последвалата епидемична ситуация, свързана с COVID-19, върху различни сектори на икономиката на страната.

През септември 2021 г. 28,1% от нефинансовите предприятия са посочили, че имат намаление на приходите от продажба на стоки или услуги спрямо август 2021 г., като 54,5% са непроменени, а 17,1% са регистрирали увеличение.

Година по-рано, през септември 2020 г., 32,2% от нефинансовите предприятия отбелязват спад в приходите от продажби спрямо предходния месец, 49,5% – без промяна и 17,8% – ръст.

Разпределението по видове икономическа дейност показва, че през септември 2021 г. 44,7% от предприятията в направление „Култура, спорт и развлечения, ремонт на стоки за бита и други дейности” регистрират намаление на приходите от продажба на стоки или услуги, следвани от по предприятия от дейността “Търговия, транспорт и ресторантьорство” – с 29.9%, “Индустрия” – с 28.8%.

През септември 2021 г., що се отнася до наетата работна сила, 15,0% от нефинансовите корпорации предприеха стъпки за вземане на „платен отпуск“ (увеличение от 17,1% през септември 2020 г.), последвано от „работа от разстояние“ с 9,6% (увеличение от 7,8%). … към септември 2020 г.) и „неплатен отпуск“ – 7,6% (срещу 10,0% към септември 2020 г.).

През септември 2021 г. 7,5% от нефинансовите корпорации започнаха да наемат нови служители (от 7,9% през септември 2020 г.).

През следващия месец 94,7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат текущата си дейност, 2,1% – временно преустановят дейността си, а 2,1% – очакват прекратяване на дейността си.

Source