25% от газа у нас, за разлика от руския, има капацитет да внася от Гърция 6 милиона кубически метра на ден.Сграда на Булгартрансгаз ЕАД

„Ние предоставихме възможност за внос на азербайджански природен газ, нямаме нищо общо с цената на горивото, ние сме независим преносен оператор“, казаха от Булгартрансгаз срещу опитите на страните да въвлекат компанията в повишаване на цените на горивата.

“Булгартрансгаз” реагира на опитите на политически партии да включат газовия оператор в повишаването на цените на природния газ в България и на предложенията за недостатъчен внос на азербайджанско гориво в страната.

Компанията напомня, че е сертифициран независим газопреносен оператор и не участва в търговията с природен газ съгласно европейското законодателство. “Булгартрансгаз” няма нищо общо с формирането на цените на природния газ за българския пазар.

От компанията съобщават още, че “Булгартрансгаз” в сътрудничество с гръцкия газопреносен оператор е осигурил капацитет за транспортиране на газ от Гърция до България през пункт Кулата-Сидирокастро през 2017 г. Капацитетът постепенно се увеличава и от началото на 2020 г. възлиза на повече от 6 милиона кубически метра на ден.

Именно по този маршрут се осъществяват доставките на природен газ от Азербайджан за страната, които започнаха в началото на тази година. За сравнение, договорените обеми от Азербайджан са 1 милиард кубически метра годишно или 2,7 милиона кубични метра на ден, съобщи газовият оператор.

„Благодарение на усилията на „Булгартрансгаз“ за подобряване на взаимното свързване и осигуряване на възможност за доставки от различни източници, през 2020 г. делът на алтернативните доставки на газ за потребление в страната достигна почти 25%“, се казва в съобщението.

Уточнява се също, че дейностите по транспортиране на природен газ се извършват при условия на прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на газопреносната мрежа.
От “Булгартрансгаз” посочват, че нормалното функциониране и баланс на електроенергийната система на страната зависи от нормалната работа на компанията. „Затова призоваваме да не се използва името на компанията за политически цели от партиите както по време, така и след предизборната кампания“, каза операторът.

Source