23 кандидати, номинирани за позициите на европейски прокурори – news Fakti.bg новини – България

Двадесет и три мирови съдии – 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии кандидатстваха за участие в процедурата за подбор на 6 делегирани европейски прокурори от България към 16 юли 2021 г., съобщават от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Като се има предвид възможността за подаване на заявления по пощата, е възможно да се получават и други заявления.

Процедурата се извършва на три етапа – приемане на кандидати по документи, изслушване на допуснати кандидати и обявяване на решението за одобрение на кандидати за упълномощени европейски прокурори.

Кандидатите за европейски прокурори трябва да бъдат активни членове на българската прокуратура или съдебната власт, чиято независимост не подлежи на съмнение, и да притежават необходимата квалификация и практически опит.


Мандатът на назначените европейски прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Правилата, приети от групата за подбор на кандидати за длъжността европейски делегиран прокурор, определят изискванията. кандидати за действащи съдии, прокурори или следователи; да получи статут на неотменяемост; да бъде оценен като „много добър“ от последното сертифициране; да имат най-малко 8 години юридически опит и да не са по-възрастни от 58 години към датата на решението за започване на процедурата за подбор и да говорят английски на минимално ниво B2 от Европейската езикова рамка.

Одобрените европейски прокурори се изслушват от колегията на прокурорите и членовете му имат право да гласуват за шестима от тях.

Решението, което е публикувано на уебсайта на Висшия съдебен съвет, се съобщава на главния прокурор за Европа чрез министъра на правосъдието.

София, България

Source