Човек е изправен пред съд за присвояване на чуждо наследство за 200 000 лева – ᐉ Fakti.bg новини – България

Прокуратурата на град София повдигна обвинение пред съда, според което, използвайки фалшив частен документ, лицето, което се е отървало от предмета на престъплението, е изтеглило сумата от парите от касата особено голям и особено тежък случай поради размера на причинените вреди – престъпление по чл. 212, параграф 5 по-горе, параграф 1 от Наказателния кодекс и чл. 253, параграф 5, по-горе, параграф 4, по-горе, параграф 1 от Наказателния кодекс. Това съобщават от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

Приживе покойният Д.В. притежаваше недвижим имот в София и сума от 195 000 лева.

49-годишният подсъдим А.П. никога не е виждал или познавал Д.В.

2015 г. представил на нотариуса фалшиво лично завещание, уж съставено в негова полза от името на починалия. Той е поискал завещание, в резултат на което нотариусът е издал нотариално заверено копие на последния по отношение на обвиняемия.


След обявяването на завещанието на А.П. получил препис от смъртния акт на Д. В. като предполагаем наследник.

На 21 декември 2015 г. обвиняемият дойде в банката, където представи нотариално заверен препис на фалшивото завещание заедно с преписа на смъртния акт, представи се като наследник по завещанието и поиска да получи сума от 195 000 лева. Община София по отношение на надеждността на смъртния акт, който е истински, а по отношение на починалия е посочено, че има 3 наследници, без да се посочват имената им, е направила устно искане до нотариуса, който потвърди обявената воля .

В началото на 2016 г. AP получи пари в брой в касата. Обвиняемият подписва декларация по ЗМИП за техния произход, заявявайки, че ги е наследил.

Обвинението се подкрепя от показания, удостоверения за наследници, банкови документи, експертиза, веществени доказателства и много други.

AP няма криминално досие. Към обвиняемия е приложена мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

България

Source