Ченалова беше оправдана по делото – сгреши без умисъл

Разследването срещу бившата съдия разгледа 14 отделни акта, в които тя е нарушила Закона за съдебната система и Гражданския процесуален кодекс, за да получи обезщетения.

Бившата съдия Румяна Ченалова беше оправдана за престъпление по бизнес дело, защото съдът постанови, че е допуснала неволна грешка в резултат на небрежност, съобщава lex.bg. Това се доказва от мотивите на състава на Специализирания наказателен съд под председателството и докладчика Николай Димитров, с когото Ченалова е оправдана преди 3 месеца по основните членове и не е наказана за документално престъпление поради изтекла давност.

Разследването срещу Ченалова е започнало преди 5 години и според прокуратурата служебни и документални престъпления са извършени по времето, когато тя разглежда делото по делото на „Юнайтед Енерджи Трейдърс“ ЕООД срещу NEC. Това е за 14 отделни действия, с които Ченалова е нарушила закона за съдебната власт (JSA) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в полза на OET. Прокуратурата твърди, че съдията не е открил никакви нередности в искането на OET и че не са платени държавни такси за него в размер на повече от 434 000 лева. За NEC конфискациите бяха вредни и OET се възползва от неплатената държавна такса. Документалното престъпление е свързано със същия случай, тъй като Ченалова е обвинена в коригиране на протокола по него, в който погрешно добавя, че ищецът на OET е подал нареждане за прехвърляне, а самоличността му е установена с копие от документа, приложен към случай.

Бившият съдия беше признат за виновен само за документално престъпление с изменение на протокола.че поръчка за превод е изпратена от TON. Според съда действието е било умишлено, тъй като Ченалова не е уведомила секретаря за поправката, който традиционно в този случай е слушал записа от предишното заседание. Съдия Димитров пише, че Ченалова знае, че оригиналът на този превод не е представен от ищеца по делото, и не прави сравнения с копие.

„Това не е грешка или погрешно схващане относно действията, предприети на предишното съдебно заседание за изключване на умисъла, а умишлен акт за създаване на съдебен документ, който обективира неверни обстоятелства, така че да може да се използва като доказателство за същите обстоятелства и твърдения. горепосочените обстоятелства, следва да се изхожда от факта, че с такова поведение обвиняемият умишлено е нарушил служебните си задължения, а същото не се е случило поради грешка в изпълнението на функциите му на съдия. Румяна Ченалова не използва своите функции имунитет като магистрат и следва да носи наказателна отговорност за същите най -много “, – се казва в присъдата. Въпреки това, според мнението на съда, тази неправилна документация е незначителен случай, тъй като не е довела до увреждане – въпросната платежна заповед е била не е единственото доказателство за възможното съответствие на иска, тъй като по делото е извършена проверка, каза съдът. с окончателното наказание е само до 1 година затвор или пробация, а за такова престъпление давността е само 4 години и половина и е изтеклакато акт от преди 7 години.

Съдът също така намери за доказано, че държавната такса от почти 260 000 лева не е платена по делото от самото начало, за което е обвинена и Ченалова. Според обвинението по този начин тя е нарушила задължението си за безпристрастно разглеждане на делото (член 8 от ЗСВ и член 9 от ГПК) и не е изпълнила задължението си да уведоми ищеца за незаконосъобразността на иска и да му даде време да го премахнете, преди да разгледате случая.

В мотивите на съда се посочва, че е така не са събрани доказателства за връзката на Ченалова с OET, от което следва изводът за евентуални умишлени действия в полза на ищеца. Съдия Димитров също се доверява на обясненията на Ченалова, че е допуснала грешка.

„От тези части на обяснението се установи, че нарушенията и неизпълнението на служебните задължения от страна на ответника са резултат от небрежност и самонадеяност, че исковата молба сочи, че към нея е приложен документ, потвърждаващ плащането на държавната такса. настоящият съдебен състав признава, че тази група нарушения и неизпълнение на служебни задължения, свързани с плащането на държавната такса, са извършени от обвиняемия по погрешка, а не умишлено, като се има предвид, че те не могат да доведат до наказателна отговорност за определен магистрат, в този случай подсъдимият ”, – написано в мотивиращата част на съда.

В тях съдия Димитров подчерта, че не вижда нарушения на ЗСВ за еднаквото прилагане на закона към всички, тъй като няма доказателства в случая с привилегированото положение на OET в търговски спор. Съдът отбелязва, че този търговски случай е разгледан по обичайния за Ченалов начин, без никакви доказателства за друг подход – определяне на приоритет и умишлени нарушения в полза на ищеца. Следователно няма основания за осъждане на Ченалов за служебно престъпление. Съдът не призна за доказано съществуването на значителни вредни последици от неплатената държавна такса, тъй като прокуратурата не представи доказателства за пряка връзка между тях.

Според съда Ченалова не е извършила други нарушения, за които я обвинява прокуратурата.

Присъдата обаче не е окончателна и може да се обжалва пред Специализирания апелативен съд.

Румяна Ченалова най -накрая беше освободена от съдебната власт миналата година, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Висшия съдебен съвет да я уволни през ноември 2015 г. Дисциплинарни производства бяха започнати срещу нея по предложение на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов. четири групи нарушения – забавяне на производството, нарушение на Етичния кодекс, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Проблемите на Ченалов започнаха през 2015 г., когато тогавашният френски посланик Ксавие Лапер де Кабан говори за „гнили ябълки“ в българската съдебна система. След това той обвини съдията в корупция във връзка с делото й за несъстоятелност срещу две дъщерни дружества на френския дистрибутор Belvedere.

Source