ЧЕЗ Разпределение инвестира 1,7 милиона лева в автоматизирани мрежови елементи

Оборудването намалява времето за откриване на произшествия. През 2021 г. ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 1 713 000 лв. В автоматизирани елементи на разпределителната мрежа. Компанията ще завърши и реконструкцията на 7 възелни станции в Западна България за общо 900 000 лева.

Дистанционно управляемите елементи за автоматизация са инсталирани в ключови точки на въздушните електропроводи, а сигналните устройства за кабелна мрежа са поставени в градска среда. Такива обекти предоставят отдалечена информация за повредените зони, дават възможност да ги деактивират и да минимизират броя на засегнатите клиенти. Благодарение на тези устройства диспечерите могат да изпращат аварийни екипи с много по-голяма точност и времето за реакция е значително намалено.

Реконструкцията на възлови станции включва основен ремонт на телемеханиката на съоръженията, подмяна на всички компоненти с нови, модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация, въвеждане на нова система за дистанционно управление. Това прави възможно използването на алтернативен метод за дистанционно захранване на цели региони и намалява времето за локализиране на аварии и прекъсвания на тока в съответните територии. През 2021 г. реконструкция и модернизация на възлови станции в Драгалевци, Горна баня и Ботунец в столицата, в град Димово, в село Долно Церовене, община Якимово и две в Ботевград.

Към днешна дата ЧЕЗ Дистрибуция е инсталирала над 700 автоматизирани инсталации в мрежа в Западна България. 10 подстанции и 44 възлови станции вече са дистанционно управлявани.

ЧЕЗ България

/ PE /

Source