ЧЕЗ получи две престижни награди на годишните награди за отговорен бизнес през 2020 г. – Новини

ЧЕЗ беше класиран на първо място в категорията „Инвеститор в знанието“ и на трето място в новосъздаденото „Разнообразие на работното място“ на Годишните награди за отговорен бизнес 2020 г. Те бяха наградени от Българския форум на бизнес лидерите на официална церемония на 10 юни. … Престижното състезание има за цел да идентифицира добри примери в областта на социалната отговорност и устойчивото развитие.

Министърът на образованието и науката професор Николай Денков връчва наградата „Инвеститор в знанието“ на Ралица Янева, ръководител отдел „Развитие на човешките ресурси“, ЧЕЗ България.

Наградата „Инвеститор в знанието“ бе връчена на ЧЕЗ България за проекта „Енергия на бъдещето“. Чрез него компанията подготвя и развива млади специалисти в областта на енергетиката, работи по адаптиране на образованието към нуждите на бизнеса и реализира дългосрочна политика на професионално и личностно развитие на учениците. В контекста на бързото развитие на технологиите и пандемията през 2020 г. основният фокус на проекта беше върху дигиталната трансформация. Разработен е уникален за България образователен уебсайт за професионално ориентиране в енергийния сектор (https://energyforthefuture.cez.bg/), създаден е бюлетин и са въведени дигитални уроци и практики.

„Благодаря на журито за признателността, но най-вече благодаря на всички колеги и целия екип, които продължиха да изпълняват плановете си и да работят усилено въпреки необичайните условия през 2020 г. Професионален подход. Това е нашата формула за успех “, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Министърът на икономиката Кирил Петков връчва наградата „Разнообразие на работното място“ на Десислава Бориславова, ръководител „Връзки с обществеността“, ЧЕЗ, България.

Наградата „Разнообразие на работното място“ се присъжда за първи път от Българския форум на бизнес лидерите за отлични постижения в прилагането и прилагането на ценностите на равенството и включването на работното място. ЧЕЗ е една от първите десет компании, подписали Хартата за разнообразието през 2020 г. Целта му е да насърчава многообразието и равенството и да споделя най-добрите практики между компаниите.

ЧЕЗ България ЕАД

Source