ЧЕЗ Дистрибуция събира данни, за да включи столичния квартал Дружба в географската информационна система – Новини

Интеграцията на ГИС ще съкрати времето за реакция при извънредни ситуации.

ЧЕЗ Разпределение България стартира мащабен проект за събиране на данни за енергийни съоръжения в жилищни райони на столицата. Приятелство 1 и Приятелство 2. Целта е да се попълнят и актуализират всички документи, уреждащи събирането на данни от Географската информационна система (ГИС), както и да се създадат ИТ инструменти, които да гарантират точността на предаването на информация. Като част от проекта, който ще продължи до 12 юни 2021 г., компанията планира да събере необходимите данни за всички видове оборудване.

Географската информационна система поддържа функциите на отделните подразделения на ЧЕЗ с помощта на координирана и структурирана информация, като по този начин съкращава времето за реакция при извънредни ситуации, съкращава времето за свързване и предоставя техническа информация за енергийните съоръжения на предприятието.

Успешното изпълнение на проекта изисква планирани прекъсвания на електрозахранването, за които клиентите в района ще бъдат уведомени своевременно и в точното време. За да се осигури безопасна работа на служителите, спиране на отделни съоръжения, осигуряване на енергия от алтернативни източници и последващо нормализиране на схемата за електрозахранване, краткосрочно оперативно превключване ще се извършва през нощта, в интервала от 2:00 до 5: 00. когато имате най-малък брой активни потребители и продължава не повече от 5. CEZ Distribution се извинява на клиентите за причинени временни неудобства.

имейл: съобщения@cez.bg

Пресцентър ЧЕЗ България

Source