ЦИК започва преговори със Ciela Norma за поддръжка на машини за гласуване

Централната избирателна комисия реши да започне преговори с Ciela Norma за подготовка на машините за гласуване за допълнителните избори на 27 юни и парламентарните избори на 11 юли.

Решение № 217 на ЦИК е публикувано на уебсайта на комисията.

Договорът ще включва обучение на хора и доставка на софтуер, логистика на машините и тяхната поддръжка.

Максималната прогнозна цена на събитията е 4 350 000 лева без ДДС. При подписване на договора изпълнителят предоставя на клиента гаранция за изпълнение в размер на 5 процента от общата стойност на договора без ДДС, която служи като обезпечение.

Вчера представителят на комисията Цветозар Томов заяви, че законът може да се приложи, ако има 9600 машини за гласуване, защото в България има малко повече от 9400 избирателни секции с повече от 299 избиратели.Там, където има обективни пречки, законът позволява гласуване с хартия бюлетини.

45 231 заявления, подадени за гласуване извън странатакойто изтича на 15 юни. Най-много от Турция – 16 363, следвана от Великобритания – 8 741, Германия – 6 486 и Испания – 2 561 заявления, където традиционно има най-много българи.

За първи път в чужбина ще бъдат отворени около 800 секции.

Source