Централната банка блокира всички сметки, попаднали под санкциите на Магнитски България© Цветелина Белутова, столица

Българската народна банка (БНБ) прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките за борба с изпирането на пари. Те са срещу лица от санкционния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

На 6 юни администрацията на президента Джо Байдън обяви налагането на санкции срещу шестима българи, включително Васил Божков и Деляна Пеевски, както и срещу 64 свързани юридически лица. В списъка са още Илко Желязков, Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов.

Според информация, поискана от банки и получена от БНБ, всички банки в страната, които имат открити сметки и правят бизнес с гореспоменатите лица, вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, изземване и закриване на сметки. Някои от тези мерки са били предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, съобщава Националната банка.

БНБ също така съобщи, че установените вътрешни правила и процедури в банките и настоящата регулаторна рамка позволяват прилагането на процедурите, предвидени в Закона за борба с изпирането на пари. Тази процедура включва уведомяване от банки до Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), спиране на ДАНС на определена операция или транзакция за срок до 5 работни дни, уведомяване на ДАНС до прокуратурата, искане на прокуратурата за изземване или изземване, съдебна заповед в рамките на 24 часа …

Освен това БНБ изпрати инструкции до всички банки относно допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банки, включени в списъците на OFAC или подобни списъци на Министерството на финансите на Република България. БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за инструкциите, изпратени до банките. БНБ също така подчертава необходимостта да се ускори подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, приети от други държави на национално ниво, с оглед въвеждането му без по-нататъшно забавяне на следващото заседание на Народното събрание.

Source