Цените на имотите у нас се успокояват

Сигналът за намаляване на цените на имотите в България дойде от Евростат. През третото тримесечие на 2021 г. те нараснаха с 8,7% спрямо периода от юли до септември 2020 г., след като през второто тримесечие нараснаха с 9,1%.

Ръстът на цените на имотите у нас е по-слаб от средния за ЕС за третото тримесечие, който е 9,2%.

Така страната ни заема едно от последните места в динамиката на цените в ЕС. Няма държава, в която цените на недвижимите имоти да са паднали през летните месеци на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

Шампион по растеж е Чехия, където цените се повишиха с 22% през годината. По темпове на растеж Латвия е на второ място с 18,9%, а на трето място е Естония със 17,3%.

В отделна статия от Статистическата служба на ЕС бяха представени данни за динамиката на цените на жилищата и наемите от 2010 г. насам.

По отношение на продажните цени за блока като цяло те се увеличават с 39%. Наемът се е увеличил с 16%.

В България ръстът от 2010 г. до третото тримесечие на 2021 г. включително надхвърля 40%, наемите – 15%.

Държави с най-висок растеж: Естония 141%, Унгария 118%, Люксембург 117%.

В сравнение с 2010 г. по-ниски реализирани цени са регистрирани в Испания, Кипър, Италия и Гърция, страни, засегнати от дълговата криза в Европа в началото на последното десетилетие.

.Source