Цвят Томов: ЦИК няма да разреши използването на несертифицирани машини за гласуване – Избори

 • 06 ноември 2021 г
  19:05 ч

 • 2426
 • 41 години
 • На изборите 2v1 следващата седмица ще бъде забранено броенето на гласове от несертифицирани автомобили – така говорителят на ЦИК Цветозар Томов коментира днешното изявление на една от регистрираните коалиции, че се подготвят изборни манипулации чрез 228 допълнителни коли, които се съхраняват заедно с устройства, закупени за гласуване:

  „От гледна точка на изборния процес няма за какво да се притеснявате. Кой и защо е внесъл тези коли, той трябва да обясни. Централната избирателна комисия няма да разреши използването на несертифицирани устройства.

  Те няма да бъдат използвани. Дори и да е например за смяна на повредени устройства или нещо подобно. „Без разрешение на Централната избирателна комисия и проверка на тези устройства те не могат да бъдат използвани“, каза Томов.

  ГЕРБ с разобличаване на манипулация на вота: 228 коли са внесени нелегално, ЦИК не знае за тях

  Въпросните 228 устройства не са част от закупените от ЦИК 1600 автомобила по договора за обществена поръчка, извършен от Сиела Норма. Те обаче се съхраняват в същия склад, а компанията уведоми ЦИК, че допълнителните устройства са на производителя Smartmatic и ще се използват за демонстрации в Армения, Грузия и други събития.

  В четвъртък зам.-председателят на ЦИК Емил Войнов каза същото:

  За тези устройства се твърди, че са собствени на Smartmatic и ще се използват за различни цели – демонстрации в Албания, демонстрации пред грузински представители и служби, както и действия между Smartmatic и Ciela, които не са свързани с изборите в България.

  Предлагам да изпратите писмо до Ciele Norma с копие до ГД „Жандармерия“, специални антитерористични операции, като ги информирате, че специализираните устройства, които не са част от Договор № 38, трябва да се съхраняват в отделен раздел на склада на Cargo Partner. „и не позволявайте да бъдат отпечатани.

  След разтоварване на превозните средства камионът трябва да бъде освободен и да ни предостави инвентарен списък, съдържащ серийните номера на доставените превозни средства – колко превозни средства са предназначени за Албания, съответно за Грузия и за други неща, което не става ясно от писмото им точно. с каква цел, съобщава БНР…

  Феодора Александрова

  2426
  41 години

  Source