Френски експерти изследват рядък вид водни кончета на Поморийското езеро

BOBST 12:24:31 03-06-2021
PP1224BO.017
Поморие – езеро – водно конче

Френски експерти изучават рядък вид водни кончета
в Поморие

Бургас, 3 май / Галя Тенева, БТА /
Френски експерти посещават лагуната на Поморийското езеро, където изучават популацията на водното конче „тъмно изумрудено шило“. Този вид е критично застрашен на европейско ниво и почти е изчезнал в цяла Европа, но се среща в някои влажни зони по българското Черноморие. Това съобщи Радостина Ценова от Българския фонд за биологично разнообразие / БФБ /.
Във Франция се предприемат различни мерки за възстановяване на популацията на водни кончета. Тук в момента този вид се среща в много голям брой и засега у нас няма нужда от реставрация, но трябва да се вземат мерки за опазването му, каза БФБ.
Френски експерти ще посетят и езерото Атанасовско и защитената зона Пода, за да видят дали водното конче се среща в други влажни зони около Бургас.

/ PE /

Source