Филип Попов: Министър Личев е категоричен и лично ме увери: „Тунел ще има под Петрохан!“ – Новини

„Със съдействието на професор Гайдарски проведох разговор с временния министър на околната среда и водните ресурси Асен Личев, който е твърдо убеден, че„ под Петрохан ще има тунел! „

БСП е единствената партия с последователна и принципна политика на транспортна комуникация в Северозапад, тъй като въпросът за изграждането на тунел беше повдигнат през 2006 г. от професор Гайдарски като министър на здравеопазването и този проект е включен в приоритетните проекти в програма. период 2007. -2013

С идването на власт на ГЕРБ Борисов се отказа от проекта и пусна тунела Шипка. Разрешение за строеж на тунел Шипка има от 2012 г., но строителството все още не е започнало.

Досега изграждането на тунел през прохода Петрохан беше просто поредната залъгалка за наивните хора. Този проект не е приоритет за Бойко Борисов и това се вижда от проекта на стратегически документ „Цялостна териториална стратегия за развитие на Северозападния регион“ за програмния период 2021-2027 г., който е разработен на основание чл. 8, параграф 2, параграф 2 от Закона за регионалното развитие. Този документ, в съответствие с параграф 4 от член 8 от същия закон, е от ключово значение за финансирането на значими и важни инвестиционни проекти. В този документ проектът за тунел Петрохан не е включен в стратегически приоритет 3 проекти: териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенството и в резултат на това проектът не е включен в оперативната програма Транспортна свързаност, която включва тунел Шипка.

Тунелът Петрохан не фигурира в актуализирания стратегически документ „Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.“, както и изграждането на тунела под връх Шипка.

Тук е уместно да се отбележи, че в началото на март 2021 г. падна още една голяма опашка от лъжите на Бойко Борисов, че ГЕРБ са най-подготвени в програмирането и планирането на финансирането на проекти от Европейския съюз.

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион в съответствие с § 11 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие трябваше да бъде приета от Министерския съвет по предложение на регионалния министър Разработка и подобрение в рамките на 2 дни. месец тоест до 1 март 2021г.

Този документ е на етап изготвяне на екологична оценка, последвано от обществено обсъждане, разглеждане от Съвета за регионално развитие и приемане от Министерския съвет, което вероятно ще се проведе тази есен. Извадка от документа „Цялостна териториална стратегия за развитие на Северозападния регион“ – стр. 138 и стр. 139.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3 ТЕРИТОРИАЛНА ВРЪЗКА, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВОТО

3.1. ТРАНСПОРТ И ЦИФРОВА ВРЪЗКА

Подобряването на транспортната свързаност на национално, трансгранично, европейско и международно равнище ще продължи да бъде продължено последователно и за постигане на тази цел са определени приоритетни проекти за периода 2021-2027. Завършването на строителството на магистрали и високоскоростни пътища, заедно с модернизацията на железниците в основните зони, са приоритети за постигане на по-рационална пространствена организация и функциониране на националната транспортна мрежа. В същото време интермодалността трябва да се насърчава като една от основните мерки за устойчиво и балансирано развитие на транспортната система.

МИШЕНА

3.1.1. СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА МРЕЖА И ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

За постигането на тази цел се планира реализиране на следните проекти:

– Продължаване на строителството на магистрала Хемус;

– изграждане на пътя Видин – Монтана – Враца;

– модернизация на железопътната линия Видин-София;

– модернизация и рехабилитация на железопътния участък Мездра-Горна Оряховица;

– мост над Дунава „ОРЯХОВО-БЕКЕТ“;

– мост над Дунава „НИКОПОЛ-ТУРНУ МАГУРЕЛЕ“;

– изграждане на обходен път за Плевен; изграждане на „източния“ обходен път на Троян;

– рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа от II и III клас;

– рехабилитация и реконструкция на градската пътна мрежа и уличната мрежа;

– подобряване на вътрешнорегионалната транспортна инфраструктура и укрепване на връзките между градските и селските райони на всички нива чрез подобряване на достъпността и възможностите за заетост, както и планиране на специфични мерки за подпомагане на периферни и слабо населени селски райони;

– Подобряване на транспортните връзки в посока Плевен – Ловеч – Троян – Карлово;

– изграждане на велосипедни пътеки и велосипедни пътеки;

– изграждане на Дунавския панорамен път;

– реконструкция и модернизация на магистрали II-11 (Видин-Димово-Лом-Оряхово) и II-12 (Видин-Брегово-граница на Република Сърбия), обслужващи територията на Дунав;

– изграждане на велосипедни пътеки по бреговата линия;

– Дунавска велосипедна пътека (част от трансевропейската велосипедна пътека по река Дунав;

– Подобряване на транспортната достъпност на туристически обекти с висок потенциал.

В днешно време все повече и повече мълчание и истина не се говорят. Било то причини, или страх, или каквото и да било. Динамиката на предизборната кампания засилва контраста между речите и действията и всяка реч по тази тема е нормална, ако я считаме за политиканство с цел печалба!

Жалко е, че тези, които на практика изключиха Петрохан от приоритетите на България чрез проект „Шипка”, възнамеряват да реализират предизборната си кампания под формата на протести днес, вярвайки, че това ще накара хората да забравят всичко, което имат след десет години управление. обеща и не!

Вярвам, че случаят Петрохан е важен за България и изграждането на съоръжението ще окаже влияние върху развитието на икономиката и ще помогне за намаляване на опустошителната безработица в региона, което ще доведе до обезлюдяване на цялата територия.

Убеден съм, че ние, гражданите на Северозападна България, нямаме политическо, социално и физическо време, което изисква спешност, стабилна политика, ясен приоритет и сигурност при изпълнението не само на тунела под Петрохан, но и на строителството на нашата страна!

Ще ме разберат ли правилно? Не знам. Но съм сигурен, че това е волята на хората. „

Филип Попов, БСП за България

/ PE /

Купуването и продажбата на гласове е престъпление!

Source