Учениците на Софийската математическа гимназия заемат първо място по външното оценяване по български език и по математика в десети клас – Новини

София, 25 юни / БТА /
Най-висок резултат от първото национално външно оценяване по български език и литература / БЕЛ / в десети клас получиха учениците от Софийското математическо средно училище / СМГ /, тъй като на него присъстваха 165 десетокласници, които имат среден резултат 39,02 точки от 50 максимални точки. Това се доказва от резултатите на десетте училища в страната с най-висок резултат по БЕЛ в страната, публикувани в пресцентъра на Министерството на образованието и науката.
На второ място на изпита по БЕЛ, общо 194 десетокласници от 91-во немско средно училище в София, със средно 38, 44. На трето място, общо 189 десетокласници от Американския колеж. които имат средна оценка от 37,81 BYN. Тогава има 159 десетокласници от ППМГ „Акад. Никола Обрешков “в Бургас със средна оценка 37,35. Пето място заемат общо 165 десетокласници от 164-то средно училище по испански език в София, които са получили средно 37,22 точки по беларуски език. Те са последвани от 259 десетокласници от езикова гимназия в Пловдив със средна оценка 37,21. На седмо място са 141 десетокласници на 73-то СОУ „Владислав Граматик“ в София, със среден резултат 37,09. На осмо място в класацията по БЕЛ има 237 десетокласници от средно училище по първи език във Варна със средна оценка 36,61. Следват ги 184 десетокласници от МГ „Доктор Петър Берон” във Варна, със среден резултат 35,78. Десетото място в класацията по БЕЛ заемат 210 ученици от десети клас от МГ „Акад. Кирил Попов “в Пловдив със средна оценка 35,63.
Десетокласниците SMG също се класират на първо място в националното външно оценяване по математика, като 164 десетокласници са със средно 45,59. На второ място са 185 десетокласници от МГ „Доктор Петър Берон“ във Варна, които са получили среден резултат по математика 42,16. Следват ги 50 ученици от специализираното средно училище на Свети Климент Охридски в Елхово със средна оценка 37,37. Четвъртото място заемат 159 десетокласници от ППМГ „Акад. Никола Обрешков “в Бургас, със среден рейтинг от 36,79. Те са последвани от 194 ученици от десети клас в 91-во немско средно училище в София, със среден успех от 35,67. На шесто място по математика 187 десетокласници от Американския колеж в София със средна оценка 35,30. Те са последвани от 103 десетокласници от Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе, със средна оценка 35,02. На осмо място са 108 десетокласници от TUEES TU-София, които са получили средна оценка 34,99. Следват ги 209 десетокласници от МГ Кирил Попов в Пловдив със средна оценка 34,57. На десето място на изпита по математика 22 десетокласници от средното училище на името на В.И. Св. Кирил и Методий в Неделино със среден резултат 33,97.

Източник: София

Source