Успехът от дипломирането остава въпреки дистанционното обучение – Новини

София, 3 юни / БТА /
Дванадесетокласници са издържали успешно държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години. Това се доказва от резултатите от зрелостните изпити на сесията през май 2021 година. Достъпът до тях вече е отворен, според Министерството на образованието и науката.
Средният резултат от държавния приемен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което съответства на оценката „добър“ (4,14). Тази стойност е напълно сравнима с данните за предходните две години. Разликата от 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Резултатът обаче тази година е с почти два пункта по-висок от този през 2019 г., когато обучението беше проведено изцяло.
Резултатите от изпитите по други предмети също са сравними с предходните години.
Тазгодишните приемни изпити включваха същото количество учебни материали със същото ниво на трудност, както през 2019 г. и 2020 г.
Традиционно най-много точки се получават на приемните изпити по чужди езици, а най-малък – по предметите, които предпочитат повечето зрелостници – биология и здравно образование, география и икономика, както и философският цикъл. В последната сесия обаче средният изпитен резултат във философския цикъл е най-високият от матурите – средно 55,3 точки. Наблюдава се постепенна тенденция към увеличаване на броя точки в географията и икономиката. Има високи и стабилни резултати в областта на химията и опазването на околната среда, което може да се обясни с висока мотивация и малък брой завършили училище, които са издържали изпита по този предмет, коментираха от Министерството на образованието и науката.
Според тях дългогодишните усилия на учителите по български език и литература и фокусът върху способността за формулиране на дипломна работа дават резултати. Увеличава се процентът на завършилите гимназия, които са набрали максимален брой точки за задача за формулиране на собствена дисертация по определена тема. Тази година те са 45,06 процента срещу 38,77 процента миналата година и 32,44 процента през 2019 година.
Въпреки това все още е трудно за дванадесетокласниците да извличат информация от непознат текст. Според Министерството на образованието и науката всеки пети не се е справил с тази задача.
Лошите оценки в българския език и литература са по-ниски от предходните две години, но броят им все още е много голям – 3331. Отличните ученици по този предмет обаче са по-малко – 5732, което е по-малко от 2020 г. (6283) . …
39 зрелостници положиха двата задължителни изпита с отличие.
Средното училище за преподаване на испански език в София Мигел де Сервантес оглавява класацията на училищата с най-добри резултати на изпита по български език и литература. След тях е 91-вата немска езикова гимназия. Професорите Константин Гълъбов в София и първото езиково средно училище във Варна.
Петте лидери в региона традиционно включват София, Смолян, Варна, Пловдив и Габрово. Варна, Шумен, Кърджали, Търговище и Силистра показват положителна динамика.

Източник: София

Source