УСЛОВИЯ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР: Ръководители на държавни предприятия, уволнени от министър – Избори 2021 – България – NOVA News

В три предприятия е освободен целият състав на управителните органи.

С протоколно решение на министъра на земеделието, храните и горите, професор д-р Христо Бозуков, бяха направени промени в органите на управление на държавните предприятия в съответствие със Закона за горите.

Членовете на Управителния съвет Мария Маринова и инженер Ваня Каменова бяха освободени от Югозападно държавно предприятие LLC – Благоевград.

Димчо Радев беше назначен за директор на Югоизточното държавно предприятие в Сливен преди състезанието, а Георги Йорданов беше освободен от длъжността си като член на управителния съвет.

В „Южно централно държавно предприятие“ – Смолян, „Северозападно държавно предприятие“ – Враца и „Североизточно държавно предприятие“ е освободен целият състав на ръководните органи. Здравко Бакалов беше назначен за директор на компанията в Смолян, а Ради Иванов беше назначен за директор в Шумен преди състезанието. Атанас Златков, настоящ заместник-директор на Северозападното държавно предприятие, е упълномощен да изпълнява функциите на директор.

Членовете на борда, доцент, доктор на техническите науки Георги Костов и Иван Степанов, бяха освободени от Централното държавно предприятие „Север“ в Габрово.

Source