УниКредит Булбанк: Жилища в София не се предлагат и има риск от падане на цените

Не че това е било необходимо, но икономистите ясно дадоха да се разбере, че жилищата в София са надценени (поне на места) и като цяло недостъпни за софиянци. Доклад на УниКредит Булбанк, публикуван в четвъртък, показва, че само една пета от жителите на София и още три големи града – Пловдив, Варна и Бургас, могат да си позволят да си купят жилище.

Кристофър Павлов, главен икономист на банката, отбелязва, че на редица места в София жилищният фонд е достигнал нива “по-високи от преобладаващите нива на доходи”. Това означава, че „има риск от падане на цените на места“.

Той също така подчерта, че ако потенциалният спад на цените на жилищата съвпадне с момента, в който цените на ипотечните кредити отново започнат да растат, рисковете за финансовата стабилност ще се увеличат.

Разбира се, този спад може да не се осъществи: „Възможно е цените на жилищата да се стабилизират на вече достигнато ниво, а доходите да продължат да растат, което, ако продължи достатъчно дълго, ще направи жилищата в София отново достъпни”. Той казва.

Това не е първият път, в който докладът на УниКредит Булбанк говори за надценени имоти и рисковете, които крие ситуацията. Притесненията вече бяха изтъкнати сред централните банки, както и в редица доклади през последните месеци.

Въпреки че международните сравнения са много трудни поради различията в подходите за оценка, жилищата в България изглеждат по-малко достъпни, отколкото в повечето страни от Централна и Източна Европа. По същия начин жилищата в България през 2020 г. изглеждат по-малко достъпни, отколкото в повечето страни от Европейския съюз, се казва в доклада.

Какво означава “недостъпен”?

Според скалата за оценка, използвана в анализа, жилищата се считат за „достъпни“, когато едно домакинство със среден доход трябва да спестява до три пъти годишния си брутен доход, за да закупи жилище, равно на средното за страната (73 кв. м). Жилищата се считат за „умерено недостъпни“, когато коефициентът е между 3,1 и 4, „силно недостъпен“, когато е между 4,1 и 5, и „силно недостъпен“, когато надвишава 5,1.

В столицата жилища в 16% от 98 изследвани места се предлагат за домакинства със среден доход (тоест в тези райони съотношението на средната цена на жилището към средния брутен годишен доход на домакинството е по-малко от 4,1 пъти), като делът на крайните труднодостъпни места (при съотношение на цените на жилищата към доходите на средно домакинство над 5,1 пъти) е 46%. В същото време, според проучването, в малки населени места като Плевен, Пазарджик, Перник, Шумен и Велико Търново жилищата ще останат достъпни за домакинствата със средни доходи през 2020 г.

Ситуацията в София

Данните показват, че жилища се предлагат само в 4% от местата в София, умерено недостъпни (при съотношение на цените на жилищата към доходите на домакинствата от 3,1 до 4 пъти) – 12% от местата. Жилищата в 38% от населените места са сериозно недостъпни (със съотношение на цените на жилищата към доходите на домакинствата от 4,1 до 5 пъти), докато жилищата в останалите 46% са изключително недостъпни (съотношението на цените на жилищата към доходите на домакинствата е 5,1 пъти). ) от места.

По време на най-високата точка на балона на недвижимите имоти през третото тримесечие на 2008 г. нямаше нито едно място със съотношение цена-печалба до 3 пъти – което съответства на “достъпно жилище” и 3,1 до 4. пъти – съответства на “умерено трудно- да намеря жилище”… Местоположенията със сериозно труднодостъпни жилища представляват едва 2%, както и във всички останали места – 98% от жилищата са изключително недостъпни. Така например през третото тримесечие на 2013 г. в 3% от населените места жилищата са били „достъпни”, в 40% – „умерено недостъпни”, в 36% – „сериозно недостъпни”, а в останалите 20%. Те бяха „изключително недостъпни“.

Ръстът вероятно ще продължи

Икономистите очакват, че цените на жилищата вероятно ще се повишат с по-бързи темпове от доходите на домакинствата през 2021 г. поради нарастващите цени на строителните материали, допълнителния ефект от пандемията Covid-19, който се очаква да предизвика по-високо търсене, както и продължаващия спад на доходност по банкови депозити, което ще продължи да насочва все повече средства към жилищния пазар. „Комбинацията от тези три фактора вероятно ще ускори темпа на растеж на цените на жилищата през 2021 г. на фона на по-скромен растеж на доходите. Това предполага, че е вероятно да видим по-нататъшно влошаване през 2021 г. Картината на ниво отделни населени места ще продължи да има нюанси, тъй като в София и други големи градове, където търсенето остава най-високо, негативната тенденция на влошаване на показателите за достъпност на жилищата ще бъде най-силно изразена“, обобщават в прогнозата си икономистите. Предстоящото присъединяване на България към еврозоната също може да повлияе на цените на имотите.

Source