Уволнени бяха и ръководителите на лесбийките.MAFWE Снимка: Министерство на земеделието, храните и горите.

Министърът на земеделието, храните и горите, професор д-р Христо Бозуков направи промени в системата на управление на държавното горско стопанство, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Членовете на Управителния съвет Мария Маринова и техник Ваня Каменова бяха освободени от LLC Югозападно държавно предприятие – Благоевград.
Димчо Радев беше назначен за директор на Югоизточното държавно предприятие в Сливен преди състезанието, а Георги Йорданов беше освободен от длъжността си на член на борда.

В „Южно-централно държавно предприятие“ -Смолян, „Северозападно държавно предприятие“ -Враца и „Североизточно държавно предприятие“ е освободен целият състав на ръководните органи. Здравко Бакалов беше назначен за директор на компанията в Смолян, а Ради Иванов беше назначен за директор в Шумен преди състезанието. Атанас Златков, настоящ заместник-директор на Северозападното държавно предприятие, е упълномощен да изпълнява функциите на директор.

Членовете на управителния орган, доцент, доктор на техническите науки Георги Костов и Иван Степанов, бяха освободени в Централното държавно предприятие „Север“ в Габрово.

Source