Тютюневият бос отива в съда в Пловдив, огромна сума

©

На следващото заседание на КПКОНПИ са взети решения за завеждане на искове пред окръжните съдилища на страната за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 3 300 506,02 лв., включително стойността на 5 недвижими имоти и 4 автомобила.

Срещу Еркан Лапанов се завежда дело в размер на 2 862 521,37 лв. престъпна дейност. В ръководената от него престъпна група участва и длъжностно лице – полицай. Съдът обяви и конфискация на 5 недвижими имоти и 1 лек автомобил.

Срещу Силвия Демирова е заведено дело в Силистринския районен съд в размер на 108 012,40 лв., като е декларирана и стойността на един автомобил. Прокуратурата я обвинява, че не е платила големи суми данък и не е декларирала нито едно от 209-те получени дарения.

Срещу Красимир Георгиев е заведено дело в Районен съд – Варна в размер на 164 793,78, като в цената е включена стойността на един автомобил. Прокуратурата го обвинява като лидер на организирана престъпна наркогрупа.

Заведено е дело в Районен съд Разград срещу Сергей Александров в размер на 112 441,77 лв., който е обвинен от прокуратурата в заблуждаване на ръководителите на фирмата поради факта, че дружеството му патентова и регистрира срещу заплащане търговски марки, което е причинило имуществени вреди. в особено големи размери.

Срещу Ана Йорданова е заведено дело в Районен съд Ямбол в размер на 52 736,70 лв., като е декларирана и стойността на 1 автомобил. Прокуратурата я обвинява, че се е представяла за длъжностно лице (полицай) и с действията си е причинила имуществени щети в големи размери на граждани.

Source