Трагичното финансово състояние на Александърската болница бе отбелязано от Министерството на здравеопазването.

Устойчива тенденция и постоянно влошаване на финансовото състояние на Александърската болница се потвърждава от инспекцията на Министерството на здравеопазването. Особено през последните 10 години.

Министерството на здравеопазването отбелязва, че 2012 г. е последната година, в която е регистриран текущ положителен финансов резултат за медицинско заведение.

През 2013 г. д-р Костадин Ангелов е назначен за изпълнителен директор на болницата.

Доцент Александър Оскар подаде оставка от Съвета на директорите на Александровская

БМА настоява за преглед в Александърската болница.

Министерството на здравеопазването предоставя и статистически данни:

За периода 2013-2020г Реализирането на загуба се превръща в постоянна тенденция в дейността на компанията:

за 2013г… текущият финансов резултат е загуба от 4,517 000 лева, а общият финансов резултат е загуба от 33 766 000 лева;

за 2014г текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 000 лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 36 335 000 лева;

за 2015г текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 000 лева и обща загуба от финансовия резултат в размер на 40 946 000 лева;

за 2016г текущият финансов резултат представлява загуба от 4 921 000 лева и обща загуба от финансови резултати от 45 898 000 лева;

за 2017г текущият финансов резултат представлява загуба в размер на 6 562 000 лева и обща загуба на финансов резултат в размер на 52 460 000 лева;

за 2018г текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 000 лева и обща загуба на финансови резултати в размер на 59 257 000 лева;

за 2019г текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 047 000 лева и обща загуба на финансов резултат в размер на 65 304 000 лева;

за 2020г текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 000 лева, а общият финансов резултат е загуба в размер на 67 960 000 лева.

Доцент Александър Оскар: Задълженията на Александърската болница се доближават до нейния капитал

Доцент Александър Оскар: Задълженията на Александърската болница се доближават до нейния капитал

Доцент Александър Оскар отбеляза лавината от репресивни мерки

Непокритата загуба за последната година възлиза на 65 304 000 лева. Той се е увеличил с 10,20% спрямо 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 000 лева.

Съотношението на дълга за 2020 г. се е удвоило в сравнение с предходната 2019 г., Министерството на здравеопазването също съобщава, че тенденцията от предходния отчетен период е продължила.

По отношение на работата на Съвета на директорите през тази и миналата година беше установено грубо нарушение на правилата за неговата работа.

Членовете на Съвета на директорите не бяха поканени да провеждат заседания, докато председателят на Съвета на директорите допускаше неспазване на процедурата за свикване на заседание на Съвета на директорите.

За периода от 12 октомври 2020 г. до 19 април 2021 г. в 13 от 14-те протокола от представените срещи е установено липсата на подпис на представителя на държавата.

Общият размер на разходите, решенията за които са взети без спазване на оперативната процедура на Съвета на директорите, е 23 322 202,81 лв., В т.ч. ДДС (27 986 642,44 лв., С ДДС).

Университетските болници се нуждаят от факти за нарушения, а не от медийни мнения

Университетските болници се нуждаят от факти за нарушения, а не от мнения на медиите

Да не накърнява престижа на университетската болница „Александровская“ и болница „Лозенец“.

Във връзка с Договора, подписан на 29 декември 2020 г. с Министерството на здравеопазването в размер на 2 187 607 лева, изразходваните средства в размер на 2 187 607 лева подлежат на проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция. Установено е, че в КМБ No 307 от 10.11.2020 г., КМБ No 385 от 18.12.2020 г., споразумение No РД 12-375 от 29.12.2020 г. и всички документи, свързани с разпределението и определянето средства за осигуряване на повече от 50% от легловия капацитет за лечение на пациенти коронавирус, не са въведени изисквания за изразходване на средствата, получени за конкретна цел, а също така не е посочено, че те трябва да подлежат на отделно аналитично счетоводство.

Министерството на здравеопазването започна проверката си, след като член на съвета на директорите на Александровската УМХАТ изпрати сигнал до ведомството и информацията изтече в медиите.

Пресцентърът на Министерството на здравеопазването категорично отказа да посочи кои компетентни органи са в този случай.

Припомняме ви, доцент Александър Оскар, началник на офталмологичната клиника на Александърската болница и държавен представител в Съвета на директорите на болницата, също сигнализира до одитния комитет на 45-то Народно събрание. В сигнала си той пише, че последните 14 срещи всъщност не са се състояли и е „принуден“ да подпише протоколи за тях. Това е една от най-големите държавни болници, която харчи около 45-50 милиона лева годишно. Председателят на комисията Мая Манолова заяви, че при нея са идвали други ръководители на клиниките, които според нея са били възмутени от това как са похарчени милиони левове за вземане на индивидуални решения.

Българският лекарски съюз изпрати позиция, в която настоява за преглед в Александърската болница и резултатите от финансовото състояние на болницата ще бъдат публикувани.

Доцент Александър Оскар: Задълженията на Александърската болница се доближават до нейния капитал

Доцент Александър Оскар: Задълженията на Александърската болница се доближават до нейния капитал

Доцент Александър Оскар отбеляза лавината от репресивни мерки

Source