„Топлофикация София” ЕАД започна да издава общи фактури за клиенти за отоплителния сезон 2020-2021.

БОБСТ 14:31:01 20-07-2021
GI1430BO.040
Топлофикация София ЕАД – Общи сметки – Отоплителен сезон

„Топлофикация София“ ЕАД започна да издава общи фактури за клиенти за отоплителния сезон 2020-2021.

София, 20 юли / Антоан Николов, БТА /
ЕАД Топлофикация София започна да издава общи фактури за клиенти за отоплителния сезон 2020-2021. съгласно балансовите сметки на топлинните счетоводители, предоставени от компанията. За максимално удобство на клиентите „Топлофикация София“ ЕАД предлага няколко опции за възстановяване на суми от годишно изравняване.
Потребителите, желаещи да получат пари по банков път, трябва да кандидатстват на имейл адреса: [email protected] или в центровете за обслужване на клиенти. Приложението е достъпно на уебсайта на компанията – www.toplo.bg в раздела „Домашни купувачи“, раздел „Разпределение на акции“. Заявленията могат да се подават и по пощата или до центрове за обслужване на клиенти.
Компанията предлага и друг вариант – сумите, които трябва да останат за покриване на бъдещи сметки за отопление, докато те бъдат изчерпани.
Потребителите, които предпочитат да получават пари в брой, могат да го направят в центровете за обслужване на клиенти на Топлофикация София ЕАД, изброени на уебсайта на компанията. За тази цел от вчера, 19 юли, работното време на центровете е удължено.
Съгласно правилата, възражения срещу клирингови сметки могат да се подават до 31 август 2021 г. След тази дата няма да има възможност за коригиране на клиринговите сметки, припомни Топлофикация София.

/ GI /

Source