Тих протест на адвокати и адвокати на Пловдив срещу закриването на окръжни съдилища

©

Адвокатската колегия в Пловдив, в сътрудничество със своите колеги от Софийския адвокатски съвет, организира мълчалив протест пред съдебната палата – Пловдив, бул. Шест септември, 167, 7 юни, понеделник от 17.00 (съд).

Протестът е свързан с актуализираната концепция за Съдебната колегия на Висшия съдебен съвет, отразена в доклада модел 4, който предвижда закриване на окръжните съдилища и промяна на компетентността по много граждански и наказателни дела. В област Пловдив мярката засяга град Първомай.

Адвокатският съвет в Пловдив кани всички колеги съдии, прокурори, служители на съответните административни звена, които изразяват съпричастност към опасенията на адвокатските колегии в Пловдив и София и желаят да изразят несъгласието си с решението за бъдещи реформи, да се присъединят към обявения мълчалив протест . …

Жалбата е била насочена към Пловдивски апелативен съд, Пловдивски апелативен съд, Пловдивски окръжен съд, Пловдивска окръжна прокуратура, Пловдивски административен съд, Пловдивски военен съд, Пловдивски окръжен съд, Пловдивска окръжна прокуратура, Пловдивски окръжен съд, Карловски окръжен съд

Source