Те публикуваха план за възстановяване за обсъжданеАтанас Пеканов

Планът за възстановяване и устойчиво развитие на Република България е публикуван на уебсайта https://www.nextgeneration.bg/ – ТУК… Версията, преработена от Кабинета на министрите, е достъпна за обществен коментар в очакване на ревизия. Последните санкции за дългосрочни ангажименти, изисквани от европейските служби, ще се очакват от партиите в парламента.

Искам да благодаря на брилянтните екипи, които са свършили огромно количество невидима работа през последните 8 седмици. Механизмът за реконструкция и устойчивост е нов уникален инструмент на Европейския съюз, който изисква всяко предложение за финансиране на проект да отговаря на точни и строги критерии, каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Това изисква сериозна техническа работа за подготовка и валидиране на всеки проект. Министерствата и други участващи ведомства бяха активно включени в работата по плана – въпреки че няма да крия, готовността на проекта, експертизата и ангажимента за реформи не са достъпни за всички страни. Проведохме десетки срещи и консултации, проверихме всяка касова бележка и преработихме огромен брой проекти. За този кратък период от време изготвихме план, който отговаря на нашите по-високи критерии за съотношение цена-качество.

Планът за възстановяване и устойчивост ще идентифицира много приоритетни проекти за страната през следващите години. Ако искаме да осигурим прилагането му, трябва да имаме стабилност и политически консенсус. Има важни политически решения, които само представители на политически партии могат да вземат. В нашите дискусии със службите на ЕО остават две важни изисквания, по които не сме постигнали пълен консенсус – по-бърз преход към зелена среда и реформи, свързани с върховенството на закона и доброто управление. Неправилно е правителството да поема такива сериозни и дългосрочни задължения, като тези, които засягат дългосрочното развитие на регионите с въглища. Друга област, в която остава да се вземат важни решения, тъй като са необходими по-нататъшни реформи, е справедливостта и върховенството на закона. Въпреки многобройните срещи и дискусии, някои въпроси остават отворени и изискват координация със службите на Европейската комисия.

И двете теми изискват политически и социален консенсус и трябва да бъдат признати от отговорните за тяхното изпълнение, демократично избрани партии.

Що се отнася до други сектори, новата версия на плана е увеличила финансирането на такива важни елементи като образование, здравеопазване и социални услуги. Планът включва и нови реформи, които частично решават проблема с свръхконсолидирането на средства и отделни проекти, специално за столицата. Тежестта върху енергийния сектор е повишена, за да задоволи стремежите на европейските институции за по-високи амбиции. Повечето от проектите са модифицирани, за да се използват по-добре финансовите ресурси, а откритите несъответстващи компоненти са премахнати.

През следващите дни стратегическият документ ще бъде отворен за разглеждане, докато политическите партии решат коя окончателна версия на документа трябва да бъде представена на Брюксел и изчакат становищата и коментарите на всички заинтересовани страни.

Source