Те приключват пенсионирането с фалшив опит и фотокопие

Инспектори от Националния институт за социално осигуряване са осъдени за фотокопиране на измами, фалшив опит и фиктивно назначаване на работа в компании за обезщетение тази година.

„Грубите фалшификати често граничат с необяснима наивност – несръчни фотокопия на документи, Британска фондова борса, въведение
несъществуващ код “, – обясняват експерти от териториалната администрация на Пазарджик в бюлетина на Националния институт за социално осигуряване. В региона от началото на годината до края на ноември са подадени 89 315 документа за изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност. болница и 26 милиона лева за обезщетения за безработица.

„Полученият отпуск по болест ще бъде обжалван след анализ на данните на съответните лица – диагнози, честота на използване на отпуск за временна нетрудоспособност, продължителност на временната нетрудоспособност за едно и също заболяване, дълъг непрекъснат отпуск по болест с различни диагнози, застраховател на лица и др. , обясняват експерти.

Лекарите-експерти по изследване на временна нетрудоспособност в ТП на НОИ – Пазарджик оспориха 510 болнични листове и получиха решения за отмяна на 716. Както беше за 15 323 дни. Експертите съобщават за спад в броя на приетите болници в района поради пандемията на COVID 19 и нарастващата безработица.

Тенденцията е, че броят на болничните листове, издадени в лечебните заведения на Велинград, е относително голям, тъй като към декември те са издали 15 453 болнични листа. През същия период бяха обжалвани 347 болнични листове, издадени от тези лечебни заведения. През 2019 и 2020 г. са извършени 26 прегледа в лечебни заведения във Велинград по издадените болнични листове за временна нетрудоспособност, издадени са 6 задължителни предписания за спазване на разпоредбите за изследване на временна нетрудоспособност. По време на проверките беше установено, че анамнезата и обективното състояние на пациентите в амбулаторния списък се попълват правилно, но лабораторни, рентгенови или други изследвания, които потвърждават диагнозата, не винаги се отразяват.

В допълнение към превантивните действия във връзка с оценката на допустимостта на служителите да получават парични обезщетения, се извършва редовен постфактум мониторинг на изплатените парични обезщетения за временна инвалидност съгласно получените сигнали и списъци. Експертите обясняват, че тези проверки вече включват лекари, първични извънболнични здравни грижи, първична извънболнична стоматологична помощ и специализирана извънболнична стоматологична помощ. Установено е, че на 9 лекари, поради неспазване на режима, установен в техните болнични листове, са били необосновано изплатени парични обезщетения за временна нетрудоспособност в размер на 1724,65 лева.

Експертите в Пазарджик разкриват интересен случай, когато компанията спира да работи през 2014 г., но в периода 2017-2019 г. дори не познава собственика си, компанията наема работници и служители. Нещо повече, осигурени са данни за осигуряване и болнични документи на човек. IN
„Болни“ твърдят, че са се свързали с компанията чрез приятел и чрез реклама в интернет, тъй като работата е била да се намерят хора в селата, които да купуват отпадъци от производството на изделия от дърво. Издадена е заповед за възстановяване на сумата от 2317,56 лева незаконно изплатени парични обезщетения въз основа на болнични листове с различни диагнози.

Правят се и опити за измама с помощта на така наречените „Лица в постоянна подкрепа от фондове за социално осигуряване“. Те се осигуряват за кратък период от 9 или 12 месеца, за да имат право на обезщетения за безработица, през които често се разболяват. Всъщност това е опит за източване на колкото се може повече пари от социалното осигуряване чрез две точки – болнични и безработица, заобикаляйки съществуващите законови норми, обясняват експерти.

В такъв случай регулаторните органи установяват, че две свързани дружества са подали известия.
по трудови договори, сключени за подозрително кратки срокове с общо 76 души. При извършените одити и в съответствие с обясненията, дадени от тези лица, ако всички тези хора, главно регистрирани като търговски консултанти или обикновени работници, наистина са работили в посочените помещения от около 6 квадратни метра и с отделно работно място за всеки квадратен метър работната зона имаше средно 13 работници. Според представителя на застрахователя част от лицата се занимават с търговия, но не са представени нито стоките за продажба, нито документите за продадената продажба. Докато се опитваха да се измъкнат, някои от служителите заявиха, че работното им място е в „къща за гости“, но проверката установи, че сградата, която уж е била предназначена за тази цел, е построена по груб начин. Други обясняват, че са обслужвали кафемашините, но на посочените от тях адреси нямало кола. На застрахователите се възстановяват констатираните щети за социално осигуряване
Ревизионните удостоверения са съставени за удържане на суми в размер на 19 973,61 лева, разпореждането за отказ е издадено на лица, кандидатствали за обезщетения за безработица. Сигнали са изпратени до прокуратурата.

Инспекторите хванаха и опити за злоупотреба с така наречената английска размяна. Това е опит за разработване на схема, по която хората
които никога не са напускали страната, кандидатстват за обезщетения за безработица, което показва предишна работа във Великобритания. Малко преди да загубят работата си, те работеха известно време в България с високи доходи. Те се надяват НОИ да им компенсира това.
заплата, тъй като според европейските стандарти, когато трудовият опит се сумира в друга държава-членка на ЕС, обезщетението се предоставя от последния доход. Ситуацията е известна в детайли на служителите на SNBI в цялата страна и подобно фиктивно назначение е изключително трудно да се „премине“. 13 опита от “английски работници”
просто като представите вашите преносими документи U1 за работа във Великобритания. Първоначално обезщетенията за безработица се изплащат на определени лица в съответствие с разпоредбите на закона. Последващият контрол върху изплатените средства обаче показа, че тези хора не само не работят.
със споменатия последен български застраховател, но и факта, че някои от тях никога през живота си не са напускали страната, камо ли да са работили в друга държава-членка на Европейския съюз. При отказ за потвърждаване на застрахователни номера от чуждестранна компетентна агенция за премахване на недобросъвестността
за парични обезщетения, получени от „английски работници“, издадени поръчки в размер на 36 224,11
След сигнали до прокуратурата е образувано досъдебно производство.
Тарикат, от друга страна, се опита да потвърди пенсионния си стаж от 1989 г. насам с образец, влязъл в сила от 2000 г. насам. Друг представи на Варна документ за трудовия стаж от Пазарджишката кооперация с БУЛСТАТ.
Жител на малко село в област Пазарджик кандидатства за наследствена пенсия. Като едно от условията за получаване на наградата той прилага и удостоверението за студент, издадено от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разглеждането на документите разкрива, че представеният „сертификат“ всъщност е сканирано цветно копие на документа и
не съдържа достатъчно информация за личностния статус на ученика. Тук служителите също предприемат стъпки за изясняване на ситуацията служебно. Университетът информира НОИ, че приложеното от лицето удостоверение не е автентично, тъй като не е издадено от инспектора, чието име фигурира в сертификата. Освен това факултетният номер на сертификата не съответства на специалността, въведена в него, и измамникът прекъсна обучението си в университета от учебната 2018/2019 година.

Още по-смешен е случаят на човек, който иска личната му пенсия да бъде преизчислена за осигурителния период и възраст с допълнителен трудов стаж, придобит не след, а преди пенсиониране. В хода на пенсионното производство беше установено, че формулярът UP-3, подаден от лицето за периода от 20.09.1973 г. до 27.10.1975 г., издаден от голям
Застрахователят на територията на Пазарджик представя фотокопие на вече попълнен документ. Направени бяха корекции на копието на документа и ясно се виждат копия на старите подписи и печати. Проверката показва, че лицето не е на заплата и няма доказателства, че е било наето на работа.
от този работодател в определения срок. Мъжът остава с настоящата пенсия.

Source