Сърбия вече не е сред “епидемиологично безопасните” страни – ᐉ Fakti.bg новини – Здраве

След решението на посланиците на държавите -членки в сряда, Съветът на ЕС официално актуализира списъка с „епидемиологично безопасни“ трети държави за пътуване до ЕС, който вече не включва Сърбия, съобщава Радио и телевизия на Сърбия (RTS). …

Освен Сърбия, Япония, Албания, Армения, Азербайджан и Бруней са изключени от списъка на епидемиологично безопасни страни.

Така нареченият Зелен списък включва Уругвай, Австралия, БиХ, Канада, Йордания, Нова Зеландия, Катар, Молдова, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Украйна и Китай, подлежащи на реципрочност.

В изявлението на Съвета на ЕС се посочва, че несъщественото пътуване до ЕС от държави или организации, които не са включени в списъка, „подлежи на ограничения във времето“, но не предрешава възможността държавите-членки да отменят срока за неспазване на необходимото пътуване до ЕС. Напълно ваксинирани пътници.


Съветът на ЕС подчертава, че списъкът е приет като препоръка към държавите -членки и ще продължи да се преразглежда на всеки две седмици.

Сърбия

Source