Съоръженията за водоснабдяване и канализация не могат да плащат сметки за електричество и изискват държавна помощ – Бизнес© Юлия Лазарова

Ръководителите на 22 дъщерни дружества на “Български ВиК Холдинг” ЕАД са в ситуация, в която не могат да плащат сметките си за ток, които са нараснали 2-3 пъти през последните месеци, съобщиха от компанията и помолиха държавата да предприеме действия.

Водоснабдителните и канализационни оператори, които са 51% или 100% държавна собственост, осигуряват питейна вода на над 4,3 милиона души в България. ВиК дружествата използват електроенергия за помпени станции за питейна вода, за компресорни помпени станции, за питейни и пречиствателни станции за отпадни води и др., Обясняват от холдинга.

Те предоставят данни за сметките си за ток от август за последните 3 години, например „ВиК” ЕАД – Бургас, консумирана през август 2019 г. 5149 MWh за 657 000 лева. без ДДС, в Август 2020 г. – 4254 MWh за 601 819 лева. без ДДС, и Август 2021 г. – 5013 MWh за 1 342 686 лева. без ДДС.

Холдингът посочва, че за проекти, които трябва да бъдат завършени в срок, като обновяване на остаряла и износена водопроводна и канализационна инфраструктура, изграждане на пречиствателни съоръжения и др., Е осигурено финансиране, но в същото време те трябва да покриват непредвидени разходи за електроенергия. Секторът изисква “навременни и адекватни мерки от страна на държавата за по-нататъшно осигуряване на непрекъснато и висококачествено водоснабдяване на населението”.

ЕАД “Български ВиК Холдинг” отбелязва, че 6 ВиК дружества имат валидни договори за доставка на електроенергия. Има 11 ВиК дружества от последна инстанция, 5 от които имат активна процедура по Закона за обществените поръчки за избор на доставчик на електроенергия, която в момента се изпълнява. Седем водоснабдителни дружества са обявили открити търгове за избор на доставчик на електроенергия, но от 5 октомври те са прекратени поради липса на интерес от страна на доставчиците поради новите пазарни цени.

Source