Съдът “Vera Su” е ​​признат за потънал, разходите ще бъдат поети от застрахователите.


Плавателният съд „Вера Су“, който се наводни близо до защитената зона „Яйлата“, бе обявен за потънал от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Застрахователите на кораба са поели ангажимент да възстановят вече направените и бъдещи разходи на българската страна. Това съобщи транспортният министър Христо Алексиев по време на видеоконференция с представители на Изпълнителната агенция на Морската администрация и членове на местната централа, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Потънал кораб

Моторното отделение на товарния кораб е наводнено, в корпуса на кораба има дупки. Така корабът вече не може да бъде спасен, а само да предприеме действия за възстановяване на потъналото имущество, каза капитанът. Венцислав Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция на Морската администрация, на брифинг по време на морските вълнения в Каварна в понеделник вечерта, след като водолаз инспектира кораба през деня.

Машинното отделение е напълнено с вода и корпусът на кораба е повреден. Причината е, че вратите нямат достатъчно добро уплътнение. „По този начин корабът се счита за потънал имот“, обясни той.

Корабът е в стабилно състояние, което го предпазва от счупване. Той няма да се удави отново, тъй като лежи напълно на дъното.

Българските власти чакат корабособственикът декларира, че или напуска кораба, или ще продължи да предприема каквито и да е действия за възстановяването му като потънало имущество

Възможно е да се отворят люковете за разтоварване на товара, но операцията ще бъде много трудна.

“Ситуацията с корабособственика е по -сложна, защото имаме трудна комуникация и има правна част, която Морската администрация не може да реши сама.”– каза капитан Венцислав Иванов.

Работа в опасни условия

Капитан Венцислав Иванов По време на видеоконференция с министъра на транспорта капитан Венцислав Иванов отбеляза, че от началото на действията за спасяване на кораба от държавата вълната в района не е паднала под 2-3 пункта.

Според капитан Венцислав Иванов всъщност метеорологичните условия са позволили на кораба да работи само 3 дни и с голям риск.

За няколко дни, благоприятни от метеорологична гледна точка, бяха извършени необходимите водолазни инспекции, осигурен достъп до плавателния съд, изхвърлени са повече от 30 тона горива и смазочни материали, освободени са около 300 тона товар, построен е фарватер за безопасен подход на оборудване и кораби. до кораба корабът беше подсилен с котви и въжета, за да не се срути при удар от камъни, а целият екипаж беше евакуиран.

“Представители на спасителната компания ми казаха, че това е много сложна операция, за която не поемат гаранции в разумен срок.”– казва транспортният министър. Според него координираните действия на българските ведомства са правилното решение в момента.

Христо Алексиев смята, че няма закъснения от страна на държавата при спасяването на кораба.

Оттук нататък корабът ще бъде разтоварен, дупката в корпуса ще бъде подсилена и корабът ще бъде изваден. Най -оптимистичната начална дата за разтоварване е 1 ноември.

Source