Студент от Силистра разработва тема по биология, която също се занимава с “голяма” наука.

БОБСТ 10:15:01 31-12-2020
MM1012BO.009
Любопитен е Силистра

Студент от Силистра разработва тема по биология, която също се занимава с “голяма” наука.

Силистра, 31 декември / Пеню Николов, БТА /
Мохамад-Мурад Рашид Халвани от Екоклуб „Пеликан“ към UEC в Силистра разработи проект, при който видовото богатство на езерото в Сребърна и блатата в село Малък Преславец са най-голямата колония на бели водни лилии в страната.
Това съобщи Веселка Цавкова, хидробиолог в екологичната станция на Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания (IBEI) на БАН в Сребърна.
Проектът бе отбелязан със специална награда за значителен принос в изследването на биологичното разнообразие на Седмата научна сесия на Студентския институт на БАН в направление „Биология, биоразнообразие и биомедицина“, където бяха представени 68 проекта от 20 града на страната.
Според изследване на млад биолог върху зопланктона, двете водни тела са много сходни. Това е изненадващо, според експерти, тъй като резервоарите в Малък Преславец имат различен начин за снабдяване с вода от повърхностни и подземни води, а в Сребърная – от Дунав и подземни води. „Засягаме спорен въпрос в областта на екологията – въпросът за възникването на зоопланктон общества“, каза Веселка Цавкова.
Сериозните учени не могат да пренебрегнат развитието на ученика от Силистра. Успехът си постигна благодарение на научните си ръководители Веселка Цавкова, хидробиолог в екологичната станция на Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания (IBEI), БАН в Сребърна, и Йорданка Маринова, учител по химия в UEC – Силистра.

/ ММ /

Source