Студенти от Кубрат започнаха да пишат писма за добри дела.

BOBST 14:12:01 23-04-2021
RM1411BO.048
Кубрат – деца – лакомства

Студенти от Кубрат започнаха да пишат писма за добри дела.

Кубрат, 23 април / Садет Карова, БТА /
Студенти от Кубрат започнаха да пишат писма за добри дела. Инициативата е част от превантивна и образователна програма на местната комисия срещу асоциалното поведение, каза нейният секретар Нади Карагьозова.
Учениците на Цветомира Стоянова от първи „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ приемат предизвикателството да търсят самостоятелно добро и да се стремят към добри дела. В символичен кошер децата ще събират и ще говорят за добрите дела на своите съученици, връстници и учители. Те ще обявят и ще разкажат за тях с кратки писма, които ще поставят в кошера, а в края на всяка седмица най-доброто дело ще получи декоративно сърце, символ на Доброта, предоставено от местната комисия.
Според Карагьозова децата имат молба да напълнят кошера с букви сладки като мед в началния етап до края на обучението си и хората не се уморяват да правят добри дела, както пчелите не се уморяват. …
Тя добави, че в края на учебната година първокласниците ще получат сертификати за посланици на добротата, а учителят им в класната стая ще получи грамота от Комисията за добро партньорство.

/ НОМЕР /

Source