Страни в Европа с най-големи златни резерви, България …

В света тези страни имат златни монети над 1000 тона и пет от тях са в Европа. В тези страни общо са близо 11 560 тона от благородния метал, а в някои от тях делът му в общите резерви надхвърля 50%, пише money.bg.

Според Световния съвет по златото към април 2021 г. страните от еврозоната разполагат с 10 772 тона злато. Германия е на първо място с тегло от 3361 тона, което е 75% от нейните запаси. Преди четири години страната продаде всички свои монети от благородни метали в Ню Йорк и Париж, оценени на 238 тона злато.

Италия се нарежда на второ място сред европейските държави с 2451 тона, следвана от Франция с 2436 тона към април 2021 година.

Бедната федерация е 2292-тонната федерация. По-рано тази година страната постигна историческа промяна в отношението към своите връстници. Тогава стана ясно, че за първи път те са по-малко в долари, отколкото в злато спрямо общата сума на парите.

Ако до 2018 г. спестяванията на Русия в долари възлизат на повече от 40%, сега това е почти наполовина. От друга страна, златото представлява 22,1%.

Швейцария също е включена в групата на европейските държави със златен резерв над 1000 тона. Към април тази година той е точно 1040 тона, но това е много малка част от общия му запас – само 5,6 процента.

Кой е лидерът в Източна Европа и къде се намира България?

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) има най-големите златни резерви, заемайки първо място в региона на Полша. За наблюдавания период те възлизат на 228 тона.

Преди няколко месеца централната банка на страната обяви, че планира да продължи да увеличава своите резерви в благородния метал в бъдеще. Тогава финансовата институция заяви, че се готви да закупи 100 тона през следващите няколко години.

След Голша в Румъния, Румъния има водоизместимост от 103 тона, а до нея е Унгария. Преди два месеца Будапеща завърши строителството на една от най-големите златни мини от десетилетия, добавяйки 63 тона злато.

България е на пето място сред страните в региона по златни резерви. Според Световния съвет по златото към април 2021 г. те се оценяват на 40 тона, което се равнява на 1,286 милиона тона. Според доклад на Българската народна банка (БНБ) от миналата година е ясно, че са иззети 11 114 акции от метала.

Source