Стоилов: Решението на Конституционния съд за Кирил Петков е ясно и обосновано – България

„Решението на Конституционния съд е недвусмислено. Това потенциално се отразява на валидността на деянията на Кирил Петков. Някои действия могат да бъдат съдени, не толкова по правни, колкото по политически причини. Това тълкувателно решение оказа влияние върху действието на законите от момента на публикуването им, а не от момента на приемането им и влизането им в сила“.

Това заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов, предаде БГНЕС.

Ще бъдат ли отменени решенията на Кирил Петков в съда?

„> Ще бъде ли отменено решението на Кирил Петков в съда?

По думите му при спорни ситуации сегашният министър ще трябва отново да издава актове, ако възникнат такива въпроси. Според него обаче това няма да се отрази на актовете на Министерския съвет като колективен орган, тъй като те обикновено се приемат със съгласие. Актовете, издадени от министъра, независимо дали са нормативни или индивидуални, могат да бъдат обжалвани.

„Има факти, които са потвърдени от официални документи. Например свидетелство за съдимост. Има и други обстоятелства, положителни или отрицателни, които се установяват от изявление на лицето, отговорно за съдържанието, което е отразено в документите. Не смятам, че при съставянето на правителство, независимо дали редовно или служебно, органът, осъществяващ тази дейност, има реална възможност да направи подобни искания в кратки срокове, тъй като те трябва да бъдат направени чрез Министерството на регионалното развитие или Правосъдие. и да достигнат до първичните актове на гражданското състояние“, обясни Стоилов.

Конституционният съд реши да назначи К. Петков за министър.

„> Конституционният съд реши да назначи К. Петков за министър.

Правосъдният министър допълни, че човек, дори и да смята, че действа добросъвестно, когато знае, че съществуват такива обстоятелства, трябва да попита дали това е правилно, за да направи преценка или допълнителни справки от компетентния орган.

Стоилов подчерта, че решението на Конституционния съд е обосновано, тъй като гражданството е двустранна връзка от публичен характер между човек и държава и има процедура за освобождаването на съответната държава.

<< Има действия, при които индивидуалното волеизявление е достатъчно, включително в нашето национално законодателство, така че хората вече да не зависят от действията на други органи, които могат да забавят тяхното решение, но във всеки случай това е факт и той трябва да действа в съответствие с тези условия. Ситуацията е ясна “, категоричен е Стоилов.

Source