Стефан Янев: Нямаме добри новини за съдбата на пилота – Политика

Вчера загубихме самолет за българските ВВС. Нямаме добри новини за съдбата на пилота. Операцията за търсене продължава. Всички сили на BMS са мобилизирани. Това беше причината за отлагането на вчерашната среща. Днес ще продължим дневния ред. Това заяви премиерът Стефан Янев.С указ на президента Румен Радев от 12 май 2021 г. Стефан Янев е назначен за длъжностно лице. днес на откриването на заседанието на Министерския съвет.

Дневният ред е следният:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА АНТИ ТРАФИК В СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ.

Внесено от: министър-председател

2. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНТАКТ.

Внесено от: Министър на правосъдието

Янев свиква отново Министерския съвет, след като заседанието беше отложено вчера заради инцидента с МиГ-29

3. Проект за решение за предоставяне на съгласие за искането до Международната асоциация за развитие РАЗШИРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПЕРИОДА В ТОМ 4 Решение № 245 НА СЪВЕТА IDA от 22 май 2020 г. ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В АСОЦИАЦИЯТА ЗА ШЕСТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕСЕЦА ОТ 2021 ДО 31 ДЕКЕМВРИ.

Внесено от: Министър на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 789 2017 За създаването и функционирането на постоянен междуведомствен координационен механизъм ПРИСЪЕДИНЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТЕН ПЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОИСР и приемане на предложение за финансиране на дейностите на Република БЪЛГАРИЯ – БЪЛГАРИЯ 2020 В БЪЛГАРИЯ

Внесено от: Министър на външните работи.

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЕПОГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ.

Внесено от: заместник министър-председател по икономическата и социална политика и министър на труда и социалната политика.

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ „СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ.

Внесено от: заместник министър-председател по икономическата и социална политика и министър на труда и социалната политика.

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИЯ СЪЮЗ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДА И ПРОМИШЛЕНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Представено от: заместник министър-председател по икономическата и социална политика и министър на труда и социалната политика.

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СПИСЪКА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВОТО ДА СКЛЮЧВАТ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛЕН. 95A, AL. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ГОДИНА 2021/2022.

Внесено от: Министър на образованието и науката.

9. ПРОЕКТ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 79 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 2016 ЗА ОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КНИГИ

Внесено от: Министър на образованието и науката.

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА 2022 Г. ПО ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И ЛЕКАРИТЕ

Внесено от: Министър на образованието и науката.

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 ГОДИНА.

Внесено от: Министър на финансите

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА СЪВЕТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО СЕ ОТЧИТА НА 20 ЮНИ.

Внесено от: Министър на околната среда и водните ресурси.

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ 17 МАЙ 2021 ГОДИНА.

Внесено от: Министър на външните работи.

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕОФИЦИАЛЕН ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИОНЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 20 И ЗАЕТОСТ

Внесено от: министър на здравеопазването

15. ПРОЕКТ НА ПРИЕМАНЕ НА УКАЗ НА МИНИСТЪРА НА МИНИСТЪРА ОТ 2011 Г. № 293 ЗА ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА РЕД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЯ И ВЕЩЕСТВА КАТО ЛЕКАРСТВА, ПРИЕТИ С УКАЗ № 293

Внесено от: министър на здравеопазването

3248
17

Source