Стани и седни: временното правителство уволни 1500 души, назначи 2,5 пъти повече Общество Новини от България и света

Двете временни правителства на Стефан Янев уволниха от 12 май до 13 декември 1528 души от централния офис, като на тяхно място са назначени 3916 души, каза премиерът Кирил Петков в отговор на Десислава Трифонова (ГЕРБ).

Те се освобождават от министерства, държавни органи, апарати на държавни комисии, органи на изпълнителната власт и управленски структури, създадени с нормативен акт.

Трифонова беше уволнена от поста си като директор на Българската агенция за инвестиции веднага след като първото временно правителство дойде на власт през май. Няколко дни по-късно тя е назначена в Държавен фонд “Земеделие”.

От отговора на Петков се вижда, че 2298 души бяха помолени да напуснат сами администрация. 271 души са преназначени. Освен това срещу прекратените договори са заведени 151 дела, като претендираното обезщетение е в размер на 357 521 лева.

Също сключен 17 416 гражданскоправни договора, а в отговор Трифонова Петков отбеляза, че Националният статистически институт отчита малко над 14 000, включително сключени договори с външни лица за националното преброяване.

Гражданско-правни договори, сключени между държавни служители и физически лица, в размер на над 15,2 млн.лв. Тук отново е посочено, че НСИ отчита договори за 10,1 млн. лева.

Повечето срещи в Министерство на вътрешните работи. Там са назначени 1111 души, 682 са уволнени, сключени са гражданскоправни договори с 502 души. 604 души бяха помолени да напуснат Министерството на вътрешните работи по собствено желание.

V Министерство на външните работи Освободени са 8 души, на тяхно място са назначени 60. Сключени са 36 гражданскоправни договора.

От Министерство на здравеопазването Уволнени са 31 души, но са назначени 41 и 15 граждански договори. V Министерство на земеделието, храните и горите 58 души започнаха работа, 18 бяха уволнени.

Подобна е картината и в други министерства. От отдел по култура 4 души са освободени и 20 са назначени, но са сключени 111 гражданскоправни договора. V Министерството на младежта и спорта 19 наети, 9 уволнени.

Уволнени са 6 души пнНазначени са 30 души, сключени са гражданскоправни споразумения с 38 души. От Министерство на околната среда и водните ресурси 7 освободени и 27 назначени, 19 имат гражданскоправни договори Министерство на регионалното развитие и благоустройството са прекратени договори на 18 души, назначени са 62.

V Агенция “Пътна инфраструктура” Те наеха 130 души, уволниха 18 и поискаха 91 души да напуснат по собствено желание. Подобна ситуация в Агенция за социално подпомагане – Там са наети 179 души, на 84 са прекратени трудовите договори, 165 души са напуснали. V Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. 224 новобранци, 18 уволнени и 94 напуснали по собствено желание.

.Source