Средствата от държавния бюджет във Видин ще възстановят пътната настилка на над 20 участъка и междукварталните пространства.

BOBST 12:35:01 22-07-2021
GI1233BO.036
Видин – община – инфраструктура

Средствата от държавния бюджет във Видин ще възстановят пътната настилка на над 20 участъка и междукварталните пространства.

Видин, 22 юли / Валери Недялков, БТА /
Общината съобщи, че над 20 парцела и междуквартални площи се рехабилитират във Видин със средства от държавния бюджет в размер на около 3 милиона лева. Подготвителната работа за някои от парцелите е завършена, като към днешна дата две улици и шест междублокови пространства във Видин с нова асфалтова настилка са напълно завършени. До края на тази седмица останалите обекти, за които са извършени държавните покупки, ще бъдат завършени.
В края на миналата година с решение на Министерския съвет на община Видин бяха отпуснати средства в размер на 2 750 000 лева, предназначени за ремонт на улици и междуквартални пространства в град Видин. В момента някои от тези обекти са в процес на търгове и обществени поръчки, за да започнат да ги асфалтират, казаха от общината.

/ GI /

Source