София събаря незаконни постройки на Капитолия в Борисовата градина


Кметът на Средец Трайчо Трайков получи зелена светлина за събаряне на незаконните постройки на автокъща “Капитол” с Борисов градина. Във Фейсбук той посочва, че главният архитект на столицата Здравко Здравков е подписал заповед за демонтаж на бетоновата основа с метални конструкции в автокъщата.

„Днес научих, че архитект Здравков е подписал заповед за демонтаж на бетоновата основа с метални конструкции в шоурума на Капитолия в Борисовата градина. Очаквам го в близко бъдеще и ще продължа процедурата.”, пише Трайков ..

Въпросните конструкции са изградени от Капитолия, който ползва земята под наем, без разрешение за строеж и без одобрение на общината.

Всъщност кметът на район Средецки успя да започне процедурата за събаряне от втори опит.

Първият път ни върнаха делото, защото някой от общинския строителен контрол се размисли, дали това са сгради, или нещо друго. Трайков публикува преди няколко седмици.

Ден преди това Трайков отбеляза, че е получил “зелена светлина” и че общината трябва да върне 14 хектара терми на Мария Луиза от фирмата “Вълка” на Румен Гайтански. В публикацията си във вторник той уточни, че вече е имал разговори. „И в детайли от плана ни да освободим достъп до 12 хектара общинска собственост, които в момента са оградени заедно с бани „Мария Луиза“.

Незаконни сгради на Капитолия

Както Mediapool вече писа, без разрешение за наетия от общината имот, собствениците на Капитолийско ИП Минкина – Албена Минкина изградиха 6 стоманобетонни фундамента с чадър от метални конструкции, направени без строително разрешение и без одобрени проекти. Следователно те трябва или да бъдат премахнати, или да останат собственост на Sofia Properties, като и в двата случая не се дължи заплащане на извършената работа.

Междувременно има окончателно съдебно решение за връщане на цялата земя от наемателя на общината поради прекратения договор за наем с общината, но то не може да бъде изпълнено, тъй като към този момент земята е била отдадена под наем.

Какво реши съдът?

В края на юни миналата година Върховният касационен съд постанови, че собственикът на автокъща “Капитол” ще върне незаконно наетия от него 1,6 хектара на комуналното дружество “Софийски имоти” ЕАД. Оказва се обаче, че общинската фирма не може да си върне земята, защото наемателят я е прехвърлил на трета фирма, а всъщност сега “Софийски имоти” трябва да го съди. Именно от решението на съда стана ясно, че без разрешение за наетия от общината имот са издигнати 6 стоманобетонни фундамента с чадър от метални конструкции без разрешение за строеж и без одобрени проекти.

По-конкретно, наемателят на поземления имот на ИП “Минкин – Албена Минкин” подава касационна жалба на 4 май 2020 г., като обжалва решението на Апелативен съд – София и СГС, с което се изисква да се върне в София. имота, въпросният имот от 1638 кв. Дилърството го ползва по договор за наем от 2008 г., който вече е едностранно прекратен от София Пропъртис. Съдът отхвърли и иска на Е.Т. Минкина – Албена Минкина „Софийски имоти” относно заплащането му на сума от 28 275,93 лева. за СМР в периода 2015-2017г., с което е облагородил отдадения под наем имот.

Въпросният парцел е общинска собственост, прехвърлен на управление на ООО “Софийски имоти” през 1997г. През 2003 г. общинското дружество продава на ИП Минкин – Албена Минкин единствената частна сграда на терена – 88,5 кв.м. втори етаж. Според Търговския регистър собственик на фирмата е Албена Георгиева Минкина-Асил. Там е офисът на дилърите.

От мотивите на съда стана ясно, че „Софийски имоти” едностранно е прекратил договора за наем поради това, че лизингополучателят е нарушил клаузата на договора – да не преотдава целия или част от него на трето лице без изричното писмено съгласие на лизингополучател. майстор. … без разрешение на общинското предприятие. По делото е установено такова нарушение.

Към кого е прехвърлен сайтът?

Парцелът е отдаден под наем на Софтрейд 2003 ООД. Прави впечатление, че ръководител на фирмата е Салех Салим Асил – тоест фамилията му съвпада с Албена Георгиева Минкин – Асил, която е наемател по договор със София Пропъртис. А другият управител е Петър Георгиев. Именно по време на “Софтрейд 2003” автокъщата внасяше автомобили.

Source