София строи квартал Младост 5 – Икономика

Столична община ще поиска от държавата да й предостави безплатна земя в бившата научно-индустриална зона „Восток“, намираща се на входа на София от южната страна на магистрала Цариградско, пише Телеграф

Предвижда се да се построи нов микрорайон в този район, който вече е станал популярен като „Младост 5“. Това обаче изисква първо изграждане на разширение на булевард Копенхаген, свързващо Дружба и Младост, както и прилежащата инфраструктура, включително детски градини, здравни и спортни съоръжения.

Завръщащите се от чужбина българи разтърсват пазара на недвижими имоти

Въпреки това земите, върху които се планира да бъдат построени, са частни и са необходими огромни средства за тяхното отчуждаване.

Затова общината иска държавата да им предостави безплатни съседни райони на нефтопреработвателната компания „Восток“, които могат да се използват за изграждане на социална инфраструктура.

Мая Йорданова

1564
4

Source