Смъртността се увеличава с една трета годишно

През годината броят на смъртните случаи в страната се е увеличил с 8754 души, или с 33,8 процента. Това се доказва от данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2021 година.

Според статистиката през второто тримесечие (от 14 до 26 седмици) на 2021 г. броят на смъртните случаи е 33 945, а общата смъртност (брой смъртни случаи на 1000 души) – 19,8 (Данните показват също, че смъртността при мъжете е била по-висока (21, 4), отколкото при жените (18.3).

В сравнение с първото тримесечие на годината броят на смъртните случаи намалява – с 2601, или 7,1 процента.

Най-много смъртни случаи за 5 години

Най-високата смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-та седмица (5-11 април) – 3752, или 28,5 на 1000 души от средногодишното население. Това е най-високата стойност за второто тримесечие между 2016 и 2021 г. Най-малкият брой смъртни случаи през разглеждания период е на 24 седмици – 1967 души, или 14,9.

Смъртността нараства между 70 и 84 годишна възраст.

През второто тримесечие на 2016-2021 г. възрастовото разпределение на смъртните случаи остава относително непроменено във възрастовите групи до 69 години. Наблюдаваме увеличаване на относителния дял на смъртните случаи във възрастови групи от 70 на 84 години.


Снимка: НСИ

Най-високата смъртност е в Търговище

Във всички региони на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период през 2020 г.

Най-висок е ръстът в областите Търговище (56,0%), Ловеч (45,8%), Добрич (45,7%), Пловдив (44,6%) и Русе (43,9%), а най-нисък е Сливен (10,6%), Видин ( 12,6%), Ямбол (14,9%), Кюстендил (18,6%) и Габрово (19,7%).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната намаляване на броя на смъртните случаи… Най-голям спад се наблюдава в областите Кюстендил (-21,7%), Бургас (-16,9) и Плевен (-15,8%). В останалите четири области се наблюдава растеж – Търговище (10,8%), Пловдив (2,8%), Ловеч (1,4%) и Русе (0,2%).


Снимка: НСИ

Source