Смъртните случаи нарастват с над 30% през пролетта – България© Георги Кожухаров

През второто тримесечие на 2021 г. са загинали общо 33 945 души. Това е 8754 души, или 33,8%, повече спрямо април – юни миналата година. В сравнение с първите три месеца на тази година броят на смъртните случаи е намалял с 2601 души, или 7,1%. Това се доказва от предварителни данни на Националния статистически институт.

Според тях смъртността при мъжете е по-висока (21,4), отколкото при жените (18,3).

Данните на НСИ не посочват причината за смъртта и до миналата година тези данни се публикуваха само веднъж годишно поради закъснението, с което общините ги изпращаха в института. Поради пандемията разкриването стана по-често, но причините не са уточнени. Според здравните власти за второто тримесечие броят на смъртните случаи от коронавирус е бил 4 852. По този начин половината от нарастването на смъртните случаи през тримесечието е свързано с инфекция. Най-високата смъртност за периода е регистрирана в периода от 5 до 11 април, когато умират 3752 души, или 28,5 на 1000 души от средногодишното население. Тогава, според здравните власти, 762 души са загинали в резултат на COVID-19. Това е и седмицата с най-висока стойност за второто тримесечие между 2016 и 2021 година. Най-малкият брой смъртни случаи през второто тримесечие е на 24 седмици – 1967 души, или 14,9.

През второто тримесечие на 2016-2021 г. възрастовото разпределение на смъртните случаи остава относително непроменено във възрастовите групи до 69 години. Относителният дял на смъртните случаи на възраст между 70 и 84 години се увеличава.

Във всички области се наблюдава увеличение на абсолютния брой смъртни случаи през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период през 2020 г. Най-висок е ръстът в областите Търговище (56%), Ловеч (45,8%), Добрич (45,7%), Пловдив (44,6%) и Русе (43,9%), а най-нисък е Сливен (10, 6%), Видин (12,6%), Ямбол (14,9%), Кюстендил (18,6%) и Габрово (19,7%).

В сравнение с първото тримесечие се наблюдава намаляване на броя на смъртните случаи в 24 региона на страната. Най-голям спад се наблюдава в областите Кюстендил (-21,7%), Бургас (-16,9) и Плевен (-15,8%). В останалите четири области се наблюдава растеж – Търговище (10,8%), Пловдив (2,8%), Ловеч (1,4%) и Русе (0,2%).

Source