Сметната палата публикува доклади за предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. – Новини

От 13:29:02 04-06-2021
GI1328OT.035
Сметна палата – отчети – избори на 4 април

Сметната палата публикува доклади за предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 година.

София, 4 юни / Екатерина Тотева, VTA /
Сметната палата публикува доклади за приходите, разходите и задълженията за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г., съди съдът.
Общо 32 участници в изборите – 22 партии, 8 коалиции и 2 инициативни комитета, 29 участници представиха своите доклади навреме.
Докладите бяха подадени след определения срок (30 работни дни след изборния ден) от една партия – ПП „Общество на Нова България“ и един инициативен комитет – InK Дейвид Леон Леви.
Докладът не беше представен от нито един инициативен комитет – InK Пламен Владимиров Масарлиев.
Докладите на участниците в изборите се публикуват в Единния регистър на Изборния кодекс (ЕРИК), отбелязва съдът. След като влезете в регистъра, щракнете върху „2021 г.“, след това – „Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.“, „Регистрирани участници“. Когато избирате участник, щракнете върху „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая, колона „Отчет“ (определен отчет е маркиран с „кламер“ за прикачване).
Според Изборния кодекс, в случай на неподаване на доклад, лице, представляващо партия или инициативен комитет, или лица, представляващи коалиция, ще бъдат глобени от 2000 до 10 000 лева, припомня прессъобщението.
В съответствие с изискванията на Изборния кодекс, Сметната палата публикува и информация, предоставяна от доставчици на медийни услуги, социологически и рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността за услугите, които те предоставят на участниците в изборите. (В разделите „Изборен контрол“, „Отчитане на предизборната кампания“, „Доставчици на услуги“).
Сметната палата започва проверка на съответствието на декларираните приходи и разходи, направени във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г., ако те надхвърлят 1000 лева.

/ GI /

Source