Сменяме книгата за 3 дниМинистерството на вътрешните работи въвежда възможността за ускорено обслужване при смяна на шофьорска книжка. Заявления за това се приемат само в ODMVR и SDVR, срокът за изпълнение е 3 работни дни, съобщиха от министерството. Досега най -бързата услуга беше за 10 дни.

В случай на замяна на шофьорска книжка (SUMP) поради изтичане на срока на валидност, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързани с промяната на фамилията и транслитерацията, както и в в случай на издаване на дубликат, може да бъде поискана ускорена услуга за издаване – до три работни дни от датата на приемане на заявлението, което се подава само до звената на КАТ към Софийското управление на вътрешните работи или регионалното управление на Министерството на вътрешните работи;

Чуждестранните СУМПС се заменят с български за обикновена служба в рамките на 30 дни от датата на приемане на заявлението, което се подава само до звената на Пътна полиция на СДВР или регионалното управление на МВР.

Добре е да се знае:

– Българският личен документ се издава въз основа на подадения формуляр за кандидатстване;

– Заявления с проста заповед за подмяна на българска шофьорска книжка поради изтичане, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързани с промяната на постоянен адрес от едно населено място в друго. , или фамилии и транслитерации, както и при издаване на дубликат, трябва да бъдат представени в регионалните служби (RU) в SDVR / ODMVR на постоянен адрес, в блоковете „Български документи за самоличност“ в SDVR / ODMVR за постоянен контакт или на дипломатически или консулски представителства Република България в чужбина;

– Трябва да се отбележи, че в случай на установена необходимост от допълнителни проверки, както и технически и / или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български документ за самоличност, основанията за издаване на български документ за самоличност трябва да бъдат преобразувани в редовна услуга ;

– Шофьорската книжка се издава след придобиване на правоспособност в съответствие със Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документа се извършва въз основа на въпросник, подаден лично в участъците на КАТ SDVR / ODMVR на постоянен адрес на кандидата и при представяне на лична карта, временна лична карта или паспорт. Заявление за издаване на шофьорска книжка може да бъде подадено и от упълномощено от заявителя лице, с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите, предвидени в чл. 17, параграф 5 ЗБРР. При подаване на заявление едно лице може да посочи, че желае да получи готова шофьорска книжка в регионалния офис, да блокира „български документи за самоличност“ или да блокира „Пътна полиция“ в SDVR / ODMVR на постоянен адрес;

– Заявления за подмяна на българска шофьорска книжка, както и за подмяна на чуждестранна шофьорска книжка, се подават до звената на КАТ СДВР / ОДМВР по постоянния им адрес;

– Чужденците с разрешено пребиваване в Република България и придобили правоспособност в съответствие със Закона за движение по пътищата се издават шофьорска книжка в съответствие с глава четвърта „Условия и процедура за издаване на шофьорска книжка“ въз основа на въпросник.

Цената е три пъти по -висока от обичайната услуга 25 лева. За всички до 58 години. За деца от 58 до 70 години е 11 лева, а за куриерски услуги – 33 лева. Има и бърза услуга, която продължава 10 дни. Това е двойно на стандартни цени.

Source