Сменете шофьорската си книжка за 3 дни!

©

Министерството на вътрешните работи въвежда възможността за ускорено обслужване при смяна на шофьорска книжка. Заявления за това се приемат само в ODMVR и SDVR, срокът за изпълнение е 3 работни дни, съобщиха от министерството. Досега най -бързата услуга беше за 10 дни.

В случай на замяна на шофьорска книжка (SUMP) поради изтичане на срока на валидност, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързани с промяната на фамилията и транслитерацията, както и в в случай на издаване на дубликат, може да бъде поискана ускорена услуга за издаване – до три работни дни от датата на приемане на заявлението, което се подава само до звената на КАТ към Софийското управление на вътрешните работи или регионалното управление на Министерството на вътрешните работи;

Чуждестранният SUMP се заменя с български за редовни услуги в рамките на 30 дни от датата на приемане на заявлението, което се подава само до подразделенията на Пътна полиция на SDVR или регионалното управление на Министерството на вътрешните работи.

Добре е да се знае:

– Българският личен документ се издава въз основа на подадения формуляр за кандидатстване;

– Заявления с проста заповед за подмяна на българска шофьорска книжка поради изтичане, в случай на изтичане, в случай на промяна в данните на водача, свързани с промяната на постоянен адрес от едно населено място в друго. изчисление или фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, трябва да бъдат представени в регионалните служби (RU) в SDVR / ODMVR по постоянен адрес, в блоковете „Български документи за самоличност“ в SDVR / ODMVR по постоянен адрес или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;

– Трябва да се отбележи, че в случай на установена необходимост от допълнителни проверки, както и технически и / или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български документ за самоличност, основанията за издаване на български документ за самоличност трябва да бъдат преобразувани в редовна услуга ;

– Шофьорската книжка се издава след придобиване на правоспособност в съответствие със Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Издаването и подмяната на документ се извършва въз основа на въпросник, подаден лично в отделите на КАТ на МВР по постоянен адрес на кандидата и при представяне на лична карта, временна лична карта или паспорт. Заявление за издаване на шофьорска книжка може да бъде подадено и от упълномощено от заявителя лице, с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите, предвидени в чл. 17, параграф 5 ЗБРР. При подаване на заявление, лицето може да посочи, че желае да получи готово свидетелство за управление в регионалното управление, в подразделението „Български документи за самоличност“ или в подразделението „Пътна полиция“ в SDVR / ODMVR на своя / нейния постоянен адрес. ;

– Заявленията за подмяна на българска шофьорска книжка, както и за подмяна на чуждестранна шофьорска книжка, трябва да се подават в звената на КАТ СДВР / ОДМВР по постоянния им адрес;

– На чужденци с разрешено пребиваване в Република България и придобили правоспособност в съответствие със Закона за превозните средства се издава шофьорска книжка в съответствие с глава четвърта „Условия и процедура за издаване на шофьорска книжка“ въз основа на въпросник.

Source